Syn- och hörselombud

Du som har en syn- eller hörselskada har rätt att få hjälp av ett syn- och hörselombud. Ombudet arbetar för att underlätta din vardag. Det är gratis att få hjälp av ett syn- och hörselombud.

Med stöd av ombudet ska det bli lättare för dig att bo i eget boende och att leva ett så normalt, aktivt och självständigt liv som möjligt.

Ombudens uppgift

Syn- och hörselombudens uppgift är att:

  • fungera som en länk mellan dig och syncentral/hörselvård eller annan berörd instans exemplevis ögon- eller öronmottagning.
  • göra hembesök och träna hanteringen av de hjälpmedel du fått utprovade.
  • stimulera och uppmuntra dig att använda dina hjälpmedel.
  • hålla regelbunden kontakt med dig och följa upp hur dina hjälpmedel fungerar. Det kan vara genom telefonsamtal eller hembesök beroende på dina egna behov.
  • fungera som sakkunnig när det gäller enklare service av hjälpmedel och enklare installationer.
  • utföra enklare hjälpmedelsservice och felsökning.
  • ge nödvändig infromation till övrig personal exempelvis hemtjänsten så att de har kunskap om dina speciella behov.
  • informera dig och annan personal om kommunal service och intresseorganisationer som du kan ha nytta av. Det gäller exempelvis bibliotek, taltidningsverksamhet och hörslingor samt Synskadades riksförbund (SRF) och Hörselskadades riksförbund (HRF).
Sidan uppdaterad 2018-04-13