Korttidsboende

Korttidsboende eller korttidsvistelse finns till för dig som av olika anledningar tillfälligt inte kan bo hemma. Korttidsvistelse beviljas av kommunens biståndshandläggare under en begränsad period.

Korttidsvistelse kan du få både akut och som planerad hjälp. Det finns möjlighet att växelvis bo hemma och vara på korttidsboende. Det kan vara aktuellt för dig som behöver hjälp och stöd av en anhörig när du bor hemma. Men det kan även vara aktuellt om du bor ensam.

Typer av korttidsboende

Korttidsboende för anhörigavlösning/växelvård

Denna form av korttidsboende innebär att du visats regelbundet på ett korttidsboende. Du får ett stöd som är anpassat efter ditt behov och även din anhöriges behov där det är aktuellt.

Du som är anhörig får möjlighet att vila och hämta krafter medan din närstående är på korttidsboende.

Här finns det möjlighet till korttidsboende:

Korttidsvistelse LSS

Det finns också korttidsvistelse för barn och unga med funktionsnedsättning.

Korttidsvistelse LSS

Övrigt korttidsboende

Ibland kan du behöva korttidsboende tillfälligt - exempelvis efter en tid på sjukhus. Kanske behöver stödet i det egna boendet förbättras innan du är trygg nog att återvända hem.

Av samma orsak kan du som bor hemma tillfälligt behöva komma hemifrån. I en trygg miljö som får dig att må bra blir det lättare att hämta kraft och återfå trygghet för att sedan kunna återvända hem igen.

Här finns det möjlighet till korttidsboende:

Ansök om korttidsboende

Vill du ansöka om korttidsboende kan du ringa Kundcenter 063-14 30 00, som hjälper dig att få kontakt med en biståndshandläggare.

Sidan uppdaterad 2023-05-23