Boendestöd

Den som har en psykiatrisk diagnos kan behöva en annan form av stöd än den som hemtjänsten erbjuder. Därför finns boendestöd som ett komplement till hemtjänsten.

Målet med boendestöd är att du ska få rätt stöd för att kunna förbättra din livskvalitet. Du ska få hjälp att utveckla och ta tillvara dina egna resurser på bästa sätt.

Det här kan du få hjälp med

Att få boendestöd innebär att kunna få hjälp med att få ordning och struktur i vardagen.

Till exempel kan du få:

  • råd och vägledning att komma igång i vardagen.
  • hjälp att se över hur din dygnsrytm ser ut för fritid och arbete eller annan sysselsättning.
  • stöd för att trivas bättre på jobb/aktiviteter eller fritid.
  • hjälp med att se vilket nätverk som finns omkring dig och se vilket stöd du kan få där.
  • hjälp att utveckla de sociala kontakter du har.

Har du redan boendestöd och söker kontaktuppgifter?

Här hittar du kontaktuppgifter direkt till alla hemtjänstgrupper inklusive boendestöd

Behöver du stöd eller vill du veta mer?

Boendestöd är en insats som beviljas av Myndighetsenheten. Vill du veta mer eller ansöka om boendestöd så kan du kontakta Kundcenter, 063-14 30 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-05-13