Avgifter för hjälp i hemmet

Här hittar du information om avgifter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård samt hur du räknar ut din avgift.

Aktuella avgifter 2024

Avgifter för hjälp i hemmet:

Typ av stöd

Avgift

Hemtjänst, servicetjänster

361 kronor per timme*

Hemtjänst, personlig omvårdnad som utförs av hemtjänstpersonal

129 kronor per timme*

Hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal

129 kronor per timme*

Hemsjukvård som utförs av kommunens distriktssköterskor eller sjuksköterskor

129 kronor per månad*

Trygghetslarm

220 kronor per månad*

Kartläggning

86 kronor per dygn*

Tillsyn via webbkamera nattetid

Ingen avgift

Boendestöd

Ingen avgift

Dagverksamhet

Ingen avgift

Anhörigavlösning (upp till 10 timmar)

Ingen avgift

Anhörigavlösning (efter 10 timmar)

129 kronor per timme*

Ledsagning

129 kronor per timme*

Matdistribution

Ingen avgift

Behandling av en kommunal arbetsterapeut eller sjukgymnast (fysioterapeut)

Ingen avgift

Korttidsboende mat

171 kronor per dygn

Korttidsboende vårdavgift

86 kronor per dygn*

* = Maxtaxa 2 575 kronor i månaden. Maxbeloppet är den högsta avgift du totalt betalar för servicetjänster, personlig omvårdnad, hemsjukvård och trygghetslarm. Du betalar dock efter betalningsförmåga. Kundcenter kan hjälpa till att beräkna hur stor just din avgift blir.

Exempel på hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal:
Ge läkemedel, insulin, ta blodprov och lägga om sår.

Exempel på hemsjukvård som utförs av distriktssköterska eller sjuksköterska:
Ge läkemedel eller andra typer av injektioner som kräver sjuksköterskeutbildning, akut bedömning av skada när någon gjort sig illa.

Beräkna din hemtjänstavgift

Så beräknas ditt förbehållsbelopp

Kommunen tar hänsyn till förbehållsbeloppet när den räknar fram din avgift för hemtjänst och servicetjänster.

Förbehållsbeloppet är det minimibelopp som du har rätt att behålla varje månad för att betala dina normala levnadskostnader, plus din boendekostnad.

Minimibelopp + bostadskostnad = förbehållsbelopp

Med normala levnadskostnader menas:

 • livsmedel, alla måltider
 • fritid
 • förbrukningsvaror
 • möbler och husgeråd
 • hushållsel
 • tandvård
 • läkemedel
 • kläder och skor
 • hygien
 • dagstidning, telefon, tv-avgift
 • hemförsäkring
 • resor
 • öppen hälso- och sjukvård

Ditt minimibelopp

7 062 kronor per månad för ensamstående över 65 år. 5 762 kronor per person och månad för makar och sambor över 65 år. Tillgångar påverkar inte avgiften.

För den som är yngre än 65 år är minimibeloppet genomgående högre. Som enskild person kan man även ansöka om högre minimibellopp om man till exempel har stora kostnader för mediciner – eller har minderåriga barn.

Vill du veta mer om olika minimibelopp kan du kontakta Kundcenter - se kontaktinformation längst ned.

Exempel 1

Erik 77 år, har både servicetjänster och personlig omvårdnad. Han har 7 062 kronor kvar av sina inkomster och sitt bostadsbidrag efter att hyran är betald.
Hans hemtjänstavgift blir max 100 kronor per månad.
(7 162 - 7 062 = 100).

Exempel 2

Ulla 70 år har också servicetjänster och personlig omvårdnad. Hon har 7 062 kronor kvar av sina inkomster och sitt bostadsbidrag efter att hyran är betald.

Hennes hemtjänstavgift blir max 600 kronor per månad. Avgiften blir förstås lägre om hon bara behöver lite hemtjänst.

Exempel 3

Anna 92 år har 4 500 kronor kvar av sina inkomster och bostadsbidrag efter att hyran är betald. Hon har alltså mindre pengar kvar än minimibeloppet.

Kommunen behöver inte betala ut några pengar för att hon ska komma upp i minimibeloppet. Däremot slipper Anna betala avgift för servicetjänster och personlig omvårdnad.

Så beräknas din inkomst

Kommunen räknar ut din inkomst utifrån aktuell inkomst som du får fylla i på blanketten "inkomstförfrågan". Kommunen skickar ut en blankett till dig inför varje nytt år.

Inkomstförfrågan (e-tjänst/pappersblankett)

Du kan också ringa Kundcenter så kan de skicka dig en blankett för inkomsförfrågan.

På blanketten godkänner du också att kommunen hämtar uppgifter om allmän pension och bostadsbidrag/bostadstillägg från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Om du inte ger ditt medgivande eller inte skickar in blanketten kan vi inte beräkna ditt avgiftsunderlag. Då debiteras du enligt gällande priser upp till maxtaxan 2 359 kronor.

Till inkomsten räknas pension, lön, ränteinkomster, bostadstillägg/bostadsbidrag. Kommunen tar fram din nettoinkomst, alltså din totala inkomst minus den skatt du betalat.

Exempel

Ruths inkomst är 9 097 kronor efter skatt varje månad. Dessutom har hon 500 kronor per månad i bostadsbidrag. Hon betalar 3 000 kronor i hyra.

Nettoinkomst 9 097
Bostadsbidrag + 500
Hyra - 3 000
Avgiftsunderlag
(kvar att leva på) = 6 597

Ruth får 6 597 kronor över när hyran är betald. Det är kommunens avgiftsunderlag alltså den summa kommunen tar hänsyn till när den räknar ut hemtjänstavgiften.

Ruth betalar maximalt 127 kronor i hemtjänstavgift (6 597 - 6 470 = 127 kronor).

I exemplet kan du sätta in dina egna siffror för att få fram ditt avgiftsunderlag.

Bostadstillägg

Tänk på att du kan ha rätt till bostadstillägg. Mer information om det kan du få hos Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten

Vad gäller för gifta?

Gifta betalar var sin avgift om båda behöver hemtjänst. Avgifterna beräknas då på de tjänster var och en behöver. Avgiften räknas fram med hänsyn till parets sammanlagda inkomster bostadsbidrag och bostadskostnader.

Exempel 1

Axel och Anna är gifta.

De har 11 286 kronor kvar av inkomster och bostadsbidrag efter det att hyran är betald. Det betyder att de har 5 643 kronor var till sina normala levnadskostnader.

Minimibeloppet för makar är 5 643 kronor per person. Det betyder att både Axel och Anna får betala upp till 364 kronor var för hemtjänst och serviceinsatser. (5 643 - 5 279 = 364)

Om bara en av makarna behöver hemtjänst så beräknas avgiften
på hälften av hushållets inkomster, bostadsbidrag och bostadskostnader.

Exempel 2

Gunnar och Ida har också 11 286 kronor kvar av inkomster och bostadsbidrag efter att hyran är betald. Men det är bara Ida som behöver hemtjänst.

Ida har alltså 5 643 kronor kvar till sina normala levnadskostnader.
Hon betalar då upp till 364 kronor för hemtjänst och serviceinsatser.

Vad gäller för sammanboende?

Om paret är sammanboende räknas avgiften fram utifrån var och ens inkomst, bostadsbidrag och bostadskostnader.

Exempel 3

Vad händer då i förra exemplet om Gunnar och Ida inte är gifta? Idas avgift räknas då fram med hänsyn till hennes egen inkomst och andel av bostadsbidraget minus halva hyran för bostaden.

Ida har lägre pension än Gunnar. När man räknat bort halva hyran från hennes inkomst och bostadsbidrag så har hon 4 857 kronor kvar.

Hon betalar då upp till 0 kronor i hemtjänstavgift eftersom inkomsten är lägre än minimibeloppet . (4 857 - 5 279)

Avgift för korttidsboende

Är du på korttidsboende betalar du 171 kronor per dygn för maten. Avgiften täcker alla dina måltider där.

Dessutom betalar du avgift för vården med 86 kronor per dygn. Avgiften ingår i maxtaxta, maximal vårdavgift är alltså 2 575 kronor per månad.

Exempel 1

Anna bor tillfälligt på korttidsboende under en månad. Hon betalar full avgift för vården alltså 2 575 kronor.

Dessutom betalar Anna 5 130 kronor för alla måltiderna (30 dagar gånger 155 kronor). Anna betalar alltså 7 705 kronor för månaden på korttidsboendet.

Bor du växelvis på korttidsboende och hemma?

Vårdas du av en anhörig när du bor hemma betalar du bara för maten under den tiden du är på korttidsboende.

Exempel 2

Anna bor på korttidsboende var tredje månad. Tiden där emellan bor hon hemma.

Under en månad på korttidsboende betalar Anna bara för måltiderna, alltså 5 130 kronor.

Är du missnöjd?

Anser du att kommunen har fattat fel beslut när det gäller din hemtjänstavgift?

Ring Kundcenter så hjälper de dig att få kontakt med din biståndshandläggare eller den som sköter avgifterna.

Är du ändå inte nöjd så kan du överklaga beslutet

Vanliga frågor om hemtjänstavgiften

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om hemtjänstavgiften. Har du fler frågor är du välkommen att ringa Kundcenter - se kontaktinformationen längst ned.

Jag får ett tillsynsbesök som bara tar några minuter. På min räkning ser det ut som jag betalar för mer tid än vad besöket egentligen tar

Tiden för den hjälp du har blivit beviljad beräknas utifrån en beräkningsmodell som Östersunds kommun har tagit fram tillsammans med flera andra kommuner. I modellen har kommunerna räknat fram genomsnittstiden som går åt för att ge ett visst stöd – till exempel ett tillsynsbesök.

Det betyder att du betalar för genomsnittstiden som det tar att vara hemma hos någon under ett tillsynsbesök. Det betyder också att din avgift alltid är densamma även om det gått fortare eller tagit längre tid att besöka dig olika veckor.

Påverkas min avgift om jag tackar nej till en del av det stöd som jag beviljats?

Det är inte säkert att din avgift minskar för att du tackar nej till viss hjälp som du beviljats. Det beror också på hur mycket stöd som du behöver totalt. Även storleken på din pension eller lön samt bostadskostnaden påverkar avgiftens storlek.
Kundcenter kan svara på frågor kring just din avgiftsförändring.

På vilket sätt minskar avgiften om jag varit borta i några dagar?

Om du varit frånvarande i tre dagar, och har en avgift som är under maxbeloppet, så minskar avgiften för personlig omvårdnad den månaden med 3/30.

Exempel: Anna betalar 1000 kronor i avgift för personlig omvårdnad och är bortrest tre dagar under en månad. Hennes avgift minskar med 3/30 av 1000 kronor = 100 kronor. Annas avgift för personlig omvårdnad den månaden blir då 900 kronor.

Om jag får förändrad avgift i samband med att jag tackar nej till insatser - när syns det på min räkning?

Räkningen för hemtjänstavgiften betalas månaden efter. Om du varit borta och avsagt dig hemtjänst under juli månad så syns det på räkningen som du betalar i augusti.

Sidan uppdaterad 2024-05-23