Elektroniska lås

Ett elektroniskt lås gör att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera nycklar när de besöker dig. Och risken att nycklar hamnar i orätta händer försvinner.

Vi installerar ditt lås efter att du har skrivit under en medgivandeblankett. När du skriver under blanketten godkänner du att Östersunds kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat. Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga - se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Montering av låset

Behöriga montörer besöker dig för att montera låsvredet. Montörerna är anställda av kommunen. Montören legitimerar sig, så att du kan vara säker på att det är rätt person.

Låssystemet eller monteringen medför inte någon kostnad för dig.

Vanliga frågor och svar

Vad är ett elektroniskt lås?

Det är ett batteridrivet låsvred som monteras på insidan av dörren hos dig som är hemtjänstkund eller har trygghetslarm.

Du själv använder din vanliga nyckel för att låsa upp dörren. Hemtjänsten däremot kan, när det behövs, använda en kod i sin mobiltelefon för att låsa upp.

Hemtjänsten kan bara använda koden under de tider som det är inplanerat att de ska besöka dig eller om du själv larmar.

Systemet registrerar också den tid personalen är hemma hos dig. Det syns inte från utsidan på dörren att vi har monterat det nya låset och det är bara behörig personal som kan använda sig av det.

Varför har kommunen infört nyckelfri hemtjänst?

Det underlättar hemtjänstpersonalens arbete eftersom de då inte behöver hålla ordning
på en stor mängd nycklar. I stället kan de öppna med hjälp av en kod i mobiltelefonen.

Låset registrerar också vem som var där och hur länge personen var där. Det innebär en bättre kontroll av att du får din hjälp enligt beslutet. Låset ger större trygghet och säkerhet för både dig och personalen alltså.

Kostar det något för mig?

Nej, det kommer inte att kosta dig någonting. Påverkar det min hemförsäkring? Nej, låset förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) i hemmet. Det befintliga låset är helt oförändrat efter installationen, vilket är extra viktigt om man har ett säkerhetslås på dörren.

Hur lång tid tar monteringen?

Det är enkelt att montera låset. Det tar som regel bara 10 minuter.

Hur vet jag att det är en godkänd montör som kommer hem till mig?

Montören kommer att visa en legitimation där det står att han är anställd av Östersunds kommun för att utföra detta arbete.

Blir det någon åverkan på min dörr?

Nej det blir ingen åverkan på dörren.

Byts låscylindern så att jag måste byta nyckel?

Nej låscylindern byts inte. Bara vredet byts ut. Det innebär att du använder din vanliga nyckel även i fortsättningen.

Passar låset på alla dörrar?

Det elektroniska låset passar på mer än 95 procent av alla dörrar.

Vad händer om personalen tappar sin telefon?

Då spärras telefonen omgående, och är helt obrukbar.

Kan vem som helst använda låset för att komma in hos mig?

Nej, endast den personal som är planerad att gå till dig för dagen har tillgång till ditt lås.

Vad händer om det är strömavbrott eller inte finns täckning för mobiltelefonen?

Låset har egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr utrustad med krävs varken nätspänning eller mobiltelefontäckning.

Kommer jag att få tillbaka mina nycklar från hemtjänsten sedan jag fått det elektroniska låssystemet?

Hemtjänsten kommer att ha kvar en nyckel för säkerhets skull. Den förvarar vi inlåst i ett skåp i hemtjänstlokalen. Övriga nycklar återlämnar vi till dig.

Vad händer om jag flyttar, byter hemtjänstutförare eller säger upp min hemtjänst?

Då återställer en montör från Östersunds kommun ditt lås till samma skick det var innan vredet byttes.

Blir det någon skillnad för mig som jag bör tänka på när jag använder låset?

Nej ditt lås kommer att fungera precis som vanligt. Du låser med vredet eller med din nyckel precis som du brukar.

Hur ofta måste batterierna bytas och vem gör det?

Låset drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. Systemet varnar cirka två månader innan det är dags att byta batteriet.

Du behöver inte själv hålla koll på detta, det gör hemtjänsten. Batteribytet är enkelt och görs av personal från Östersunds kommun.

Sidan uppdaterad 2024-05-23