Anhörigstöd inom vård och omsorg

Det finns många som hjälper andra personer i deras vardag. Oftast är det en anhörig som hjälper en närstående inom familjen eller släkten. Men det kan också vara någon annan - en vän eller granne.

Stöd du inte behöver ansöka om

Det finns en hel del stöd som du kan ta del av utan att behöva göra en ansökan. Det kallas för direkt stöd:

Anhörigföreningen Paraplyet

Anhörigföreningen Paraplyet är en intresseförening som stöder anhöriga.

För mer information kontakta ordförande:

Maud Karlsson
070-387 31 83

Anhöriggrupper

När en närstående drabbas av fysisk/ psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning innebär det ofta att tillvaron förändras även för övriga familjemedlemmar. Ibland kan det som anhörig vara svårt att prata med personer i sin närhet och man kan känna sig ensam i sin situation.

Genom anhöriggrupper kan anhöriga träffas och utbyta erfaren­heter. Här kan man få tillfälle att träffa personer som förstår och har egna erfarenheter. Många upplever anhöriggrupper som en väldigt positiv form av anhörigstöd.

Syftet med träffarna är att:

  • träffa andra i samma eller liknande situation
  • få prata
  • få stöd och ge stöd
  • få information och kunskap
  • få en stunds trevlig samvaro

Grupperna träffas cirka två timmar varannan vecka 5 eller 6 gånger tillsammans med anhörigkurator. Träffarna har olika samtalsteman som man pratar utifrån och kan även ligga på kvällstid.

Träffarna anpassas efter behov och önskemål och kan gälla olika grupper av anhöriga, ex psykisk ohälsa, funktionsvariationer, olika sjukdomar.

Intresserad?
Anmäl dig genom att skriva eller ringa kommunens anhörigkurator/anhörigkonsulent.

 

Anhörigvårdarkort

Personer som vårdar/stödjer en närstående har möjlighet att få ett anhörigvårdarkort.  
Anhörigvårdarkortet är ett kort som innehåller följande information:

  • namnet på den person som ger vård och stöd
  • namnet på den som är beroende av dennes hjälp
  • kontaktuppgifter på personer som skall kontaktas.

Kontakta kommunens anhörigkurator/anhörigkonsulent för att få ett anhörigvårdarkort.

Demensteam

Demensteamet ger råd och stöd till både anhöriga och den demenssjuke själv.

Demensteam

Drop In

På grund av corona-viruset är Drop In för tillfället stängt. Beslutet gäller till och med sista augusti. Drop In är en mötesplats för både anhöriga och närstående. Här kan du lämna din närstående några timmar för att utföra ärenden eller få en stund för dig själv.

Drop In erbjuder närstående samvaro med andra. Givetvis är det också möjligt för dig som anhörig  att stanna kvar. Här arbetar personal från Vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans med frivilligorganisationer.

Det finns möjlighet att köpa lunch på Drop In om du förbeställer. Fika finns som vanligt. Hör gärna av dig om du har några frågor.

Det krävs inget biståndsbeslut eller föranmälan för att komma hit. Verksamheten är kostnadsfri. Du betalar bara för fika.

Drop In (informationsbroschyr) Pdf, 1.2 MB.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Södra strandvägen 20 (samma ingång som dagverksamheten)
063-14 47 60

Öppettider

Tisdag och fredag: 10.00 - 15.00

Föreläsningar

Samhällsinformation och föreläsningar som belyser anhörigas situation anordnas vid ett par tillfällen per år av anhörigkurator/anhörigkonsulent.

Inbjudan skickas hem till dig som anhörig, om du kontaktat anhörigkuratorn/anhörig­konsulenten.

Mötesplatser för äldre och andra

Runt om i kommunen finns det mötes­platser dit du är välkommen för att få sällskap eller delta i olika aktiviteter. Mötes­platserna är en upp­skattad sam­lingspunkt för många äldre. Men alla åldrar är välkomna.

Mötesplatser för äldre och andra

Den största mötesplatsen är Prästgatan 58. Här hittar du bland annat restau­rang, café, bastu med relax, galleri och fotvård.

Prästgatan 58 - mötesplats för alla åldrar

Stödsamtal

Känner du behov av att prata om din situation som anhörig, få råd, stöd och information – hör av dig till anhörigkurator/anhörigkonsulent för att boka samtal. Se kontaktinformation längst ned på sidan.

Samtalet är kostnadsfritt

Stöd du kan ansöka om

Det finns också stöd som du kan ansöka om hos Biståndsenheten. Det kallas för indirekt stöd. Du får kontakt med Myndighetsenheten via Kundcenter på 063-14 30 00. Du kan också fylla i en ansökan så kommer Myndighetsenheten att kontakta dig.

Ansökan om stöd i hemmet (e-tjänst)

Avlösning i hemmet

Personal från hemtjänsten kan tillfälligt ta hand om din närstående i hemmet. På så sätt kan du som är anhörigvårdare få möjlighet att besöka vänner, göra ärenden, delta i aktiviteter eller helt enkelt få egen tid för dig själv.

Avlösning i hemmet är avgiftsfri upp till 10 timmar per månad.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

På Södra strand på Frösön bedrivs dagverksamhet för personer med demens. Södra strand håller öppet varje vardag och var tredje helg.

Läs mer om dagverksamhet på Södra strand

För personer som är fysiskt aktiva och i början av sin demensutveckling - eller har liknande kognitiv svikt erbjuder vi dagverksamhet på Jamtli

Växelvård

Som anhörig kan du få avlastning genom växelvård. Det innebär att din närstående bor en eller några veckor varje månad på särskilt boende. Den övriga tiden bor han eller hon hemma.

Växelvård och korttidsvistelse

Korttidsvistelse

En annan möjlighet att få avlastning under en period är korttidsistelse. Det innebär att den närstående får bo på särskilt boende under en begränsad tid. Korttidsplats kan ges både akut och som planerad avlösning.

Växelvård och korttidsvistelse

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-04