Tandvårdsstöd

Du som har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad i ditt dagliga liv kan i vissa fall ha rätt till ett särskilt tandvårdsstöd för nödvändig tandvård. Det gäller oavsett om du bor i eget eller särskilt boende.

Vem har rätt till tandvårdsstöd för nödvändig tandvård?

Du kan få särskild hjälp med tandvård om du behöver hjälp med personlig omvårdnad under lång tid, exempelvis om du bor i ett särskilt boende (så kallat äldreboende), om du får hälso- och sjukvård i hemmet eller bor i egen bostad och av andra skäl behöver mycket vård och omsorg.

Omvårdnad innebär att du behöver hjälp med saker som du inte klarar av att göra själv, till exempel klä på dig, tvätta dig, äta och borsta tänderna.

Vad ingår i detta särskilda tandvårdsstöd?

Du som har rätt till detta tandvårdsstöd erbjuds två former av hjälp:

  1. En gratis munhälsobedömning en gång per år eller vartannat år där du bor. En tandhygienist kommer då hem till dig och undersöker tänderna för att se om du behöver tandvård eller om tänderna kan skötas bättre. Denna undersökning kostar ingenting. Du väljer själv om du vill att det görs en munvårdsbedömning.
  2. Nödvändig tandvård som utförs på tandläkarmottagning. Det kan till exempel handla om behandling som gör det lättare att tugga eller som minskar smärtor eller obehag i munnen. För besök på tandläkarmottagning betalar du samma avgift som för ett besök inom hälso- och sjukvården. Avgiften räknas in i sjukvårdens högkostnads­skydd.

Hur gör man för att få det särskilda tandvårdsstödet?

För att få det särskilda tandvårdsstödet behöver du först ett intyg som visar att du har rätt till nödvändig tandvård.

Om du redan har hemtjänst och/eller hemsjukvård eller bor på särskilt boende så kommer kommunens personal att bevaka om du har rätt till stödet och ta kontakt med regionens tandvård.

Om du inte har någon kontakt med kommunen sedan tidigare, men har hjälp av närstående och uppfyller kraven för tandvårdsstödet, så kan du kontakta kommunens distriktssköterska för närmare information om hur du ska göra.

Mer information

Om du vill få hjälp att ansöka om tandvårdsstöd för nödvändig tandvård kan du kontakta kommunens Kundcenter på telefon 063-14 30 00, som hjälper dig att få kontakt med en distriktssköterska.

Om du vill ha närmare information om de olika former av tandvårdsstöd som finns kan du kontakta Beställarenheten hos Region Jämtland-Härjedalen på telefon 063-14 76 19.

Du hittar även mer information om statliga och regionala former av tandvårdsstöd på Region Jämtland-Härjedalens hemsida. Gå in på deras hemsida och sök därefter på ”tandvårdsstöd”.

Länk till sidan regionjh.se

Sidan uppdaterad 2024-05-23