Inte nöjd med vården?

Du har rätt till en god vård och ett gott bemötande. Är det något du inte är nöjd med när det gäller din eller din anhöriges hemsjukvård kan du lämna synpunkter eller klagomål.

Du kan lämna dina synpunkter och klagomål på något av följande sätt:

  • Kontakta chefen för den hemtjänst-enhet eller annan enhet som ansvarar för din hemsjukvård. Är du osäker vem du ska vända dig till kan Kundcenter hjälpa dig att komma rätt.
  • Kontakta patientnämnden i din region.
  • Genom att ringa Kundcenter eller fylla i blankett eller formulär på hemsidan kan du lämna synpunkter, förslag eller klagomål på all form av service eller stöd som Östersunds kommun ansvarar för.

När det gäller hemsjukvård kan du anmäla vissa händelser till IVO - Inspektionen för vård och omsorg. Men först ska du ha kontaktat antingen den berörda verksamheten, kommunen eller patientnämnden.

Du ska få svar så snart som möjligt

När du har lämnat en synpunkt eller ett klagomål ska verksamheten så snart som möjligt bekräfta att de tagit emot det. Du ska få ett svar som du kan förstå. Svaret ska innehålla en förklaring till det som hänt.

Mer information hittar du på Vårdguiden

Sidan uppdaterad 2024-05-23