Försäkringar

Östersunds kommun har försäkringar för skolelever, funktions­hindrade och andra grupper inom kommunens verksamhets­område.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn, barn i stödfamilj, personer boende på gruppbostad, samt personer boende på särkilt boende. För vuxen­studerande och deltagare i av kommunen anordnad verksamhet gäller försäkringen under verksamhetstid.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen som kommunen har tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringsbesked för olycksfallsförsäkring Pdf, 5.4 MB.

Om du drabbas av olycksfall

Du som råkat ut för en olycka och ska nyttja kommunens olycksfallsförsäkring ansvarar själv för att skicka in anmälan till försäkringsbolaget.

Tänk på att:

  • söka läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • spara alla kvitton.
  • om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
  • innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider med mera lämnas till taxi.
  • resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersätt­ning”.

Gör en skadeanmälan

Det finns flera sätt att anmäla din skada:

 

Vill du anmäla en skada som inträffade före år 2019 måste du anmäla till den försäkringsgivare som var aktuell för den perioden:

Tidigare försäkringsgivare för kommunens olycksfallsförsäkring

Kommunen har under åren haft olika försäkringsgivare. Vill du anmäla en olycka så anmäler du den till det försäkringsbolag som var försäkringsgivare vid tiden för olyckan.

Observera att det är den person (eller personens vårdnadshavare) som råkat ut för olyckan som måste göra anmälan till försäkringsbolaget.

Kommunens tidigare försäkringsgivare:

Avtalsperiod

Försäkringsgivare

XX XX XX - 1995-01-01

Skandia

1995-01-01 - 1997-12-31

Skandia

1998-01-01 - 2000-12-31

Allianz (LF)

2001-01-01 - 2004-06-30

Allianz/LF Jämtland

2004-07-01 - 2008-06-30

AIG/Chartis

2008-07-01 - 2011-12-31

AIG/Chartis

2012-01-01 - 2014-12-31

Folksam

2015-01-01 - 2017-12-31

Protector

2018-01-01 - 2018-12-31

Protector

2019-01-01 -

Svedea

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen gäller för anställda, förtroendevalda, praktikanter samt personer utsedda av kommunen som åker på tjänsteresa för kommunens räkning. Försäkringen gäller även för elever i senareskolan vid resor och praktik i skolans regi eller som är sanktionerat av skolan.

Försäkringsbevis för tjänstereseförsäkring Pdf, 748.8 kB.
Försäkringsbevis för tjänstereseförsäkring (engelska) Pdf, 142.8 kB.

Gör en skadeanmälan

Du anmäler din skada direkt via IF:s hemsida och uppger försäkringsnummer: SP889649.

Vid utlandsresa

Vid utlandsresa utanför Norden och Storbritannien bör du ha med dig ett europeiskt sjukförsäkringskort. Detta är ett bevis från försäkringskassan som bevisar att du är inskriven i svensk försäkringskassa.

Beställning av EU-kortet (det europeiska sjukförsäkringskortet)

Sidan uppdaterad 2023-07-24