Avgifter för särskilt boende

Här hittar du information om avgifter för särskilt boende och hur du räknar ut din avgift.

Du som bor på särskilt boende betalar hyra för lägenheten. Du betalar också en avgift för maten samt en hemvårdsavgift.

Avgiften för mat är 4 326 kronor per månad. I priset ingår frukost, lunch, middag och alla mellanmål. Hemvårdsavgiften är 2 170 kronor per månad - hänsyn tas dock till din betalnings­förmåga. Hyran varierar beroende på var du bor.

Bostadstillägg

Tänk på att du kan ha rätt att få bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Om du enbart har folkpension och pensionstillskott får du fullt bostadstillägg. Har du ytterligare pension eller inkomster kan du få ett visst bostadstillägg.

Fakta om bostadstillägg (Pensionsmyndigheten)

Maxtaxa

Hemvårdsavgiften kan blir lägre eftersom du betalar efter betalningsförmåga enligt reglerna om maxtaxa.

Beräkna din avgift

Hur stor hemvårdsavgift du betalar beror på din inkomst eventuellt bostadstillägg och hyra. Maximal hemvårdsavgift är 2 170 kronor per månad.

Tanken är att du ska få behålla minst 7 943 kronor av din inkomst när du har betalat hyran och hemvårdsavgiften "för ensamstående över 65 år." Dessa pengar ska räcka till matavgiften och till dina normala levnadskostnader utöver maten.

Har du bara 7 943 kronor kvar eller mindre när du betalat hyran så blir det ingen hemvårdsavgift. Bor du tillsammans med en make eller sambo ska ni få behålla minst 6 847 kronor per person. Det här tar kommunen hänsyn till när den räknar fram hemvårdsavgiften för dig som bor på särskilt boende.

Exempel 1:

Anna har 8 043 kronor kvar av sina inkomster och sitt bostadstillägg efter att hyran är betald. Hennes hemvårdsavgift blir max 100 kronor per månad. (8 043 - 7 943 = 100).

Exempel 2:

Ulla har 10 500 kronor kvar av sina inkomster och sitt bostadstillägg efter att hyran är betald. Hon betalar då full hemvårdsavgift alltså 2 170 kronor per månad.

Exempel 3:

Britta har 6 627 kronor kvar av sina inkomster och bostadstillägg efter att hyran är betald. Hon har alltså mindre pengar kvar än vad som är rimligt för att täcka matavgift och normala levnadskostnader.

Britta slipper betala hemvårdsavgift. Hon kan också kontakta Socialförvaltningen för att se om hon har rätt till försörjningsstöd.

Beräkna din inkomst

Kommunen räknar ut din inkomst utifrån aktuell inkomst som du får fylla i på blanketten "inkomstförfrågan". Kommunen skickar ut en blankett till dig inför varje nytt år.

Här finns blanketten för inkomstförfrågan

Du kan också ringa Kundcenter och be om en blankett för inkomstförfrågan.

På blanketten godkänner du också att kommunen hämtar uppgifter om allmän pension och bostadsbidrag/bostadstillägg från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Om du inte ger ditt medgivande eller inte skickar in blanketten kan vi inte beräkna ditt avgiftsunderlag. Då debiteras du enligt gällande priser upp till maxtaxan 2 170 kronor. Avgiften för matabonnemang tillkommer - se informationen högt upp på sidan.

Till inkomsten räknas pension, lön, ränteinkomster, bostadstillägg/bostadsbidrag. Kommunen tar fram din nettoinkomst, alltså din totala inkomst minus den skatt du betalat.

Exempel:

Sivs inkomt är 12 100 kronor efter skatt varje månad.
Dess­utom har hon 500 kronor per månad i bostadstillägg. Hon betalar 4 500 kronor i hyra.

Nettoinkomst  12 100
Bostadsbidrag + 500
Hyra - 4 500
Avgiftsunderlag
(kvar att leva på) = 8 100

Siv får 8 000 kronor över när hyran är betald. Det är kommunens avgiftsunderlag alltså den summa kommunen tar hänsyn till när den räknar ut omvårdnadsavgiften.

Siv betalar maximalt 157 kronor i omvårdnadsavgift.
(8 100 -  7 943 = 157 kronor).

I exemplet kan du sätta in dina egna siffror för att få fram ditt avgiftsunderlag.

Sidan uppdaterad 2022-12-08