Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Du som vill starta en verksamhet med hygienisk behandling, en så kallad yrkesmässig hygienisk verksamhet, måste i vissa fall anmäla din verksamhet till kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan vara till exempel tatuering, akupunktur, fotvård och piercing, men även massage och hårvård och annat.

Tänk på att det ofta är en fördel att kontakta oss redan när du börjar planera din verksamhet. Det är lättare att uppfylla hygienkraven genom att planera in dem från början och du slipper eventuell ombyggnation.

Om du ska starta hygienisk behandling i en lokal där det tidigare varit någon annan typ av verksamhet så kan du även kan behöva ansöka om till exempel bygglov för ändrad användning eller om ändring av detaljplanen.

Du kan alltid kontakta oss om du är osäker på vad som krävs i just ditt fall, eller om du har några andra frågor som rör krav på tillstånd eller anmälan. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vilka verksamheter är anmälningspliktiga?​

Det finns tre typer av verksamheter som är anmälningspliktiga av hälsoskyddsskäl.

 • Så kallade skärande och stickande verksamheter - tatuerare, piercare, fotvårdare, akupunktörer och andra verksamheter där huden perforeras i någon mån och som innebär risk för blodsmitta.
 • Bassängbad som är öppna för allmänheten
 • Alla typer av skolor, från förskola till gymnasium

Hur anmäler jag min verksamhet?​

För att anmäla din hygieniska verksamhet använder du e-tjänsten Anmäl hälsoskyddsverksamhet.

Tänk på att du ska skicka in ditt ansökan senast sex veckor innan du ska starta.

Om du är osäker på hur du ska fylla i e-tjänsten är du välkommen att kontakta oss.

Måste jag anmäla även verksamheter som till exempel frisör, rakning och liknande?​

Om du är frisör, massör, utför rakning, manikyr, pedikyr eller liknande verksamhet vars syfte inte är att perforera huden behöver du inte anmäla din verksamhet till kommunen. Däremot är det bra om du skickar in blanketten Uppgifter för registerunderlag.

Uppgifterna underlättar vårt arbete genom att vi kan ha en uppdaterad förteckning över verksamheter i kommunen.

Egenkontroll

Den som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet, oavsett om verksamheten är anmälningspliktig eller inte, ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljön mot olägenheter som till exempel smitta. Läs mer på sidan Egenkontroll.

Kommunens tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet​

Östersunds kommuns hälsoskyddsinspektörer bedriver tillsyn på verksamheter som tatuerare, piercare, fotvårdare och andra hygieniska verksamheter.

Under våra inspektioner tittar vi bland annat på:

 • vilka rutiner du har för att förhindra smittspridning i verksamheten
 • hur du sköter instrument och redskap
 • hur din lokal är utformad
 • hur du byggt upp och dokumenterat din egenkontroll
 • hur din avfallshantering fungerar

Mer information​

Socialstyrelsens webbplats finns allmänna råd, meddelandeblad och annan information om:

 • yrkesmässig hygienisk verksamhet, allmänna råd (SOS FS 2006:4)
 • anmälningspliktiga lokaler
 • yrkesmässig hygienisk verksamhet — handbok om piercing, tatuering, fotvård, massage
Sidan uppdaterad 2023-09-21