Informationssamtal vid vårdnadstvister

Litet barn som drar en väska efter sig. Intill ser man benen på en vuxen.

Inför en tvist i domstol ska föräldrar delta i ett informationssamtal. Här hittar du mer information och kan boka tid för samtalet.

Från 1 januari 2022 gäller lagen om informationssamtal. Lagen innebär att det från 1 mars 2022 är obligatoriskt för föräldrar att delta i informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Informationssamtal riktar sig till föräldrar som inte bor tillsammans och som inte är överens om vårdnad, boende och umgänge.

Under informationssamtalet får ni som föräldrar information om;

  • aktuell lagstiftning.
  • hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till.
  • hur barn kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna.

Ni får också information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans. Exempel på sådant stöd kan vara;

Syftet med informationssamtalet är att ni ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Båda föräldrarna deltar i samtalet

Ni som föräldrar deltar gemensamt i samtalet. Om det finns särskilda skäl till att ni inte kan ha ett informationssamtal gemensamt, ska ni ange det genom att kontakta Enheten för familjerätt eller genom att ange det i samband med att du bokar samtalet. Särskilda skäl kan till exempel vara att det har förekommit fysiskt eller psykiskt våld eller att en förälder bor långt bort.

Så bokar du informationssamtal

För att boka informationssamtal kontaktar du Kundcenter - se kontaktinformationen nedan.

Du får ett intyg efter samtalet

Informationssamtalet tar en timme och hålls vid Enheten för familjerätt. Efter samtalet får du ett intyg på att du har deltagit. Du behöver intyget för att kunna framställa yrkanden om vårdnad, boende och/eller umgänge med dina barn vid en tvist i domstol.

Sidan uppdaterad 2022-02-24