Familjelotsen

man som kramar om en liten pojke

Välkommen till Familjelotsen! Vi är en öppen verksamhet som erbjuder stöd till familjer med barn 0-17 år. Vi finns här som bollplank och stöd i föräldraskapet - eller för dig som nära anhörig. Familjelotsen erbjuder råd- och stödsamtal, olikaföreläsningar och föräldragrupper, samt stödgrupper.

På gång VT 2024

ABC - Alla Barn i Centrum 3-12 år

En grupp som passar alla föräldrar med barn 3-11 år. Gruppen samtalar kring hur en god relation med barn kan byggas, stärkas och upprätthållas i vardagen. Gruppstart 31 januari 2024.

Komet 3-11 år

En grupp för dig som kämpar med mycket konflikter med ditt barn. Gruppstart 8 februari 2024.

ICDP – Vägledande samspel 12-17 år

En grupp för alla föräldrar med barn 12-17 år med fokus på det positiva samspelet. Gruppstart 14 februari 2024.

BIFF - Barn I Föräldrars Fokus

En grupp för dig som genomgått en konfliktfylld separation. Du träffar andra föräldrar i liknande situation och samtalar om hur du kan lyckas hålla barnet i fokus trots konflikterna. Gruppstart 27 februari 2024.

ICDP - Vägledande samspel 3-11 år

En föräldragrupp kring det positiva samspelet, för alla föräldrar med barn 3-11 år. Gruppstart 14 mars 2024.

Här hittar du information och anmälan till de föräldrautbildningar vi erbjuder just nu

Föräldrasamtal

Vi kan erbjuda dig som förälder, eller annan nära anhörig, kortare samtalsstöd. Vid behov kan vi också träffa barnet/ungdomen för samtal. Du kan kontakta oss för att få prata med någon om föräldraskap och vardagsbekymmer som har med barn och ungdomar att göra.

Samtalen utgår från vad du vill ta upp och tillsammans formar vi ett upplägg som passar dig och din familj.

Om det visar sig att ni behöver mer omfattande stöd - eller annan typ av stöd, så kan vi lotsa/hänvisa er vidare. Vid behov kan vi ge stöd i att ansöka om mer omfattande hjälp och stöd kopplat till föräldraskap.

För råd och stöd kring psykisk hälsa se under länkar längre ner på sidan.

Samtalen är gratis och utan journalföring

Samtalen är kostnadsfria och råd- och stödsamtal sker utan journalföring. Vår verksamhet bygger på frivillighet och du bestämmer själv när du vill avsluta din kontakt med oss.

Vi har tystnadsplikt och omfattas av anmälningsskyldighet. Anmälningsskyldigheten betyder att vi enligt lag är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om vi misstänker att ett barn far illa.

Om du behöver tolk så ordnar vi det.

Förälder Östersund

Förälder Östersund anordnar kostnadsfria kurser, föräldragrupper, studiecirklar, workshops och föreläsningar för föräldrar som bor inom Östersunds kommun. Detta är till för dig med barn i åldern 0-18 år. Vi vänder oss till dig som vill utvecklas i relationen till ditt barn. Du får råd och tips för att hantera konflikter och få vardagslivet att flyta lite smidigare. På många av våra aktiviteter brukar vi efterfråga behov av språkstöd eller annat stöd.

Förälder Östersund

Stödgrupper

På Familjelotsen erbjuder vi stödgrupperna:

Fjärilen

Fjärilen är en gruppverksamhet för dig som lever eller har levt i en familj där psykisk ohälsa hör till vardagen, eller där någon är beroende av alkohol och/eller andra droger. Fjärilen vänder sig till barn och unga 7-18 år.

Läs mer om Fjärilen

Bubblan

Bubblan vänder sig till barn i åldern 7-12 år vars föräldrar har flyttat isär. Grupperna träffas en gång i veckan, sammanlagt åtta gånger.

Läs mer om Bubblan

Trädet

Trädet är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som är familje­hems­placerade.

Läs mer om Trädet

Sidan uppdaterad 2023-11-28