Hem för vård eller boende (HVB)

Ett hem för vård eller boende, HVB, är i Sverige en institution som på kommunens uppdrag erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj.

Ankaret i Östersund

Ankaret är ett dygnet-runt-boende i Östersund för barn/ungdomar och deras familjer. Du kommer hit tillsammans med din familj för att få stöd att förändra er situation - eller för att genomgå en utredning. I ett akut läge kan du komma själv.

Ankaret har plats för fem familjer med barn i åldern 0-15 år. Du bor i egen lägenhet.

Du kommer till oss via din socialsekreterare i hemkommunen. Ankaret tar emot familjer från hela landet.

Vi vänder oss till

  • Nyblivna föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen
  • Föräldrar som har problem med anknytningen till barnet
  • Familjer i akuta kriser — till exempel om barn är i behov av akut skydd
  • Familjer där socialtjänsten misstänker att barn far illa
  • Familjer där socialtjänsten behöver utreda deras behov för att kunna ge rätt insats
  • Ensamma barn/ungdomar i behov av omvårdnad och/eller skydd i väntan på exempelvis placering i familjehem

Personalen

Vi som arbetar på Ankaret kallas familjebehandlare och har olika yrkesbakgrund som exempelvis socionom, fritidspedagog eller förskollärare. Ankaret är bemannat dygnet runt.

Utredning

Om du är på Ankaret för utredning så pågår den i sju veckor. Då görs observationer och bedömningar inom olika områden. Till exempel ser personalen på hur samspelet föräldrar och barn fungerar samt på hur barnets behov kan tillgodoses av föräldern.

Stöd

Om du är på Ankaret för stöd så anpassar personalen stödet efter ditt barns och din familjs behov, önskemål och förmåga.

Personalen arbetar aktivt i familjen till exempel med att vara rollförebild och ge praktiska tips "hur man kan göra i stället". Personalen hjälper också till att lägga upp rutiner och ge råd om stimulans till barnet.

Sidan uppdaterad 2024-01-08