Adoption

Att adoptera betyder att uppta som sin egen. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn och föräldern samma skyldigheter som till ett biologiskt barn.

Den som vill adoptera behöver enligt lag vara över 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns, men ålder kan vara en avgörande faktor för att beviljas ett medgivande om adoption.

Så går adoption till

Om du/ni funderar på att adoptera kan ni kontakta familjerätten för ett informations­samtal. Vid informationssamtalet finns möjlighet att ställa frågor samt få veta mer om vad en medgivandeutredning innebär. I Sverige är det vanligast med inter­nation­ella adoptioner där ett barn adopteras från ett annat land.

Medgivandeutredningen görs av två anledningar. Dels är utredningen Social- och arbetsmarknadsnämndens bedömningsunderlag för ett eventuellt medgivande, dels är den presentationen av dig eller er som adoptivförälder som skickas till utlandet.

Föräldrautbildning

Innan utredning påbörjas vid familjerätten vid Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Östersund behöver du som sökande ha genomgått godkänd föräldrautbildning. Den eller de som önskar adoptera ett barn från ett annat land måste enligt lag gå en föräldrautbildning innan en ansökan om adoption lämnas. Syftet med utbildningen är att de som vill adoptera ska få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov. Under utredningen återkopplar handläggarna till det som tagits upp under föräldrautbildningen. Kontakta familjerätten för att få veta mer om vilken föräldrautbildning vi rekommenderar.

Utredningens olika moment:

  • Gemensamma samtal med sökande
  • Enskilda samtal med sökande
  • Hembesök
  • Referentsamtal
  • Läkarintyg
  • Registerutdrag
  • Eventuellt övriga kompletteringar

När utredningen är klar lämnas den till social- och arbetsmarknadsnämnden för beslut om ett medgivande ska lämnas. Ett medgivande om att adoptera ett barn är giltigt i tre år. När du/ni senare får ett besked om att ett barn har utsetts krävs nämndens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

Läs mer om internationella adoptioner och hitta en översikt över föräldrautbildningar i Sverige hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Sidan uppdaterad 2024-04-15