Stöd till familjer och föräldrar

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Både Elevhälsan och Social- och arbets­marknads­förvaltningen erbjuder olika former av föräldrastöd.

Stöd vi erbjuder alla

Här är stöd som du enkelt kan få genom att kontakta oss. Klicka dig vidare så hittar du kontaktuppgifter på respektive webbsida.

Familjelotsen

Behöver du ett bollplank och någon att prata med kring föräldraskapet?

Vi är en öppen verksamhet som erbjuder råd- och stödsamtal, föräldrautbildningar och stödgrupper. Familjelotsen vänder sig till familjer med barn 0 - 17 år.

Familjelotsen

Barn- och elevhälsan

Föräldrar i förskola och skola kan vända sig direkt till Barn- och elevhälsans personal. Vi ger råd och stöd och kan också förmedla kontakt till andra aktörer som kan hjälpa till.

Barn- och elevhälsan

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder samtal för par, familjer och enskilda som befinner sig i samlevnadssvårigheter och/eller relationskriser.

Familjerådgivning

Familjerätt

Mycket av Familjerättens arbete handlar om stöd till föräldrar som behöver komma överens i frågor om vårdnad, umgänge och boende för gemensamt barn, men det är inte allt.

Samarbetssamtal, faderskap, föräldraskap, adoption, vårdnad, boende och umgänge tillhör familjerättens arbets­områden.

Familjerätt

Stöd till dig med biståndsbeslut

För vissa typer av stöd behöver du ett biståndsbeslut. Du som är målsman kan ansöka om stödet via vår e-tjänst. Även du som är mellan 15 och 17 år kan själv ansöka om stöd via e-tjänsten.

 

Du kan också kontakta Kundcenter - se kontaktuppgifterna längst ned.

Familjestöd Bryggan

Familjestöd Bryggan erbjuder stöd till dig som är förälder och har barn eller ungdomar 0‑17 år. Du kanske har svårigheter i ditt föräldraskap och behöver stöd i att arbeta med detta – tillfälligt eller under lite längre tid.

Familjestöd Bryggan

Kontaktfamilj

Att vara ensamstående förälder utan fungerande nätverk kan vara påfrest­ande. En kontaktfamilj kan avlasta genom att exempelvis ta hand om barn eller syskon en eller ett par helger i månaden.

Kontaktfamilj

Ungdomsstöd

Ungdomsstöd finns till för dig mellan 12-18 år samt dina vårdnadshavare. Tillsammans med dig och dina föräldrar/vårdnadshavare en plan för hur vi kan hjälpa dig och din familj.

Ungdomsstöd

Familjehem

Ett familjehem är en enskild familj som öppnar sitt hem mer stadigvarande för barn eller ungdomar. Uppdraget kan gälla kortare eller längre tid.

Familjehem

Barn som upplevt våld

Stöd till dig som förälder för att hjälpa barn som varit utsatt för våld eller bevittnat våld.

Barn som upplevt våld

Sidan uppdaterad 2024-05-02