Om barn eller unga far illa

Barn som far illa eller riskerar att fara illa, är ett gemensamt samhälls­ansvar. Socialtjänsten har som uppgift att hitta lösningar för att barn ska kunna växa upp i en trygg miljö. Här hittar du information om vårt arbete och hur du kontaktar oss.

Filmen här nedan berättar mer om våld mot barn och unga i Sverige.

Orosanmälan

Är du orolig för en annan person som bor i Östersunds kommun?

Det kan handla om ett barn som far illa. Det kan också handla om en vuxen som du tror utsätts för fysisk eller psykisk misshandel - eller någon som är på väg in i missbruk.

Du kan enkelt göra en orosanmälan via den här e-tjänsten

Du kan också välja att kontakta Kundcenter 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Via Kundcenter kan du även göra en orosanmälan för någon som har svårt att klara sig själv på grund av psykisk ohälsa, demenssjukdom eller annan sjukdom.

Du kan vara anonym. Det gäller både för orosanmälan via e-tjänsten eller om du väljer att ringa. Det går också bra att skicka ett brev. Vill du inte att ditt telefonnummer ska visas slår du #31# före telefonnumret.

Om du har funderingar kan du ringa till Kundcenter för att rådgöra innan du bestämmer dig för om du vill göra en orosanmälan. Vill du bara ha rådgivning är det viktigt att du inte lämnar några uppgifter om personen din oro gäller. 

Vid behov av akut hjälp - ring 112.

Bra att veta

Du kan göra en orosanmälan anonymt

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. En förutsättning är då att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten - och att det inte framgår på något annat sätt, exempelvis genom din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Vissa yrkesgrupper har anmälningsskyldighet

Många yrkesgrupper har en anmälningsskyldighet. Det gäller exempelvis den som jobbar på skolor eller barn- och mödravårdscentraler

Den som arbetar i en myndighet som berör barn och unga eller i sitt yrke kommer i kontakt med barn eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om han eller hon misstänker att ett barn eller ung person far illa eller riskerar att fara illa. Samma skyldighet gäller också den som arbetar inom privat verksamhet som berör barn och unga samt personal inom vård och omsorg.

Skyldighet att lämna uppgifter

Yrkesgrupperna ovan har också en uppgiftsskyldighet. Det betyder att de ska lämna upp­gifter som kan ha betydelse för socialtjänstens utredning.

Personal i familjerådgivning ska genast anmäla till socialnämnden om de får reda på att ett barn utsätts för sexuella övergrepp, eller fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Uppgifts­skyldigheten gäller däremot inte denna yrkesgrupp.

Social- och arbetsmarknadsnämnden vill att anmälan från de yrkesgrupper som omfattas av anmälningsplikten görs skriftligen. Om anmälaren har behov av att rådfråga socialsekreterare är hen välkommen att kontakta kommunens kundcenter.

Sekretess

Sekretess råder inom socialtjänsten om enskildas personliga förhållanden. All personal har tystnadsplikt.

Länk till sidan Sekretess och tystnadsplikt

Barns rättigheter

FN:s barnkonvention anger barns rättigheter. Sverige har förbundit sig att följa dessa rekommendationer. Socialtjänsten arbetar utifrån ett generellt barnperspektiv. Det innebär att man alltid ska ta hänsyn till barnets bästa, i åtgärder som rör barn.

Bra information från Rädda Barnen

Vad kan du som vuxen privatperson göra om du är orolig för att någon annans barn inte mår bra eller far illa? Rädda Barnen har samlat massor av bra information på sin webbplats.

Länk till Rädda barnens sida Orolig för ett barn - Vad kan jag göra?

Sidan uppdaterad 2023-12-11