Stödboende för ungdomar

Bild av ung kille som står böjd över en spis.

Här hittar du information om stödboendet Nova som finns till för ungdomar 16-20 år.

Stödboende - vad är det?

Stödboende är ett mer självständigt boende för ungdomar i åldern 16-20 år. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att kunna bo i ett stödboende.

Det är en socialsekreterare och personal vid Nova som gör bedömningen om stödboende är rätt placeringsform för dig eller någon du känner. Stödet anpassas alltid utifrån ditt egna behov.

För vem?

Nova finns till för ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma, eller som har frånvarande föräldrar. Stödboende kan också vara ett alternativ vid utslussning från HVB (hem för vård och boende) eller liknande.

Gemensamt för ungdomarna som bor på Nova är att de behöver stöd inom olika livsområden, att man har uppnått en viss grad av självständighet och kan sova själv.

Hur fungerar det att bo på ett Stödboende?

Alla ungdomar bor själv i en egen träningslägenhet som är enkelt utrustad. Lägenheterna ligger i ett hyreshus samlade i ett våningsplan och även utspridda i olika bostadsområden i Östersund.

Regler för lägenhet och sysselsättning

På Nova har vi särskilda regler och villkor, exempelvis kring besökare och vad du får göra i lägenheten. Det krävs också att alla som bor på Nova har en planerad sysselsättning dagtid exempelvis studier, arbete praktik - eller att du är på väg att börja någon sådan sysselsättning.

Vi arbetar aktivt med ekonomi

Ekonomi är en viktig del som vi aktivt arbetar med på Nova. De flesta ungdomar har sin ekonomi via Nova. Det innebär att du får en utbetalning varje månad för mat och hygien på ett betalkort. Nova står för kostnader för hemförsäkring - och vid behov även för bredband.

Kontaktpersonalen stödjer dig

På Nova får du en egen kontaktpersonal. Kontakpersonalens uppgift är att stödja dig i din utveckling och kan även vara ett stöd i olika kontakter. Det är även din kontaktpersonal som du gör din planering tillsammans med. Denna planering är viktig under tiden du bor hos oss.

Hur kan jag få svar på frågor eller ansöka om stödboende?

Du ansöker om stödboende hos socialtjänsten. Kontakta Kundcenter så kan du få svar på dina frågor och få hjälp att få kontakt med socialtjänsten.

Se kontaktinformation nedan.

Film om Nova Stödboende
Sidan uppdaterad 2023-12-05