Stödgrupp Fjärilen - för barn och unga i familjer med psykisk ohälsa

Tecknad bild som föreställer barn i olika åldrar.

Fjärilen är en gruppverksamhet för barn och unga 7-17 år som lever eller har levt i en familj med kemiskt beroende och/eller psykisk ohälsa eller där någon är beroende av alkohol eller andra droger.

Barn- och tonårsprogram

Barnprogrammet: för barn 7-12 år. Vi träffas 2 timmar i veckan, vid 15 tillfällen.
Tonårsprogrammet: för ungdomar 13-17 år. Vi träffas 2 timmar i veckan, vid 15 tillfällen.

Föräldraprogram

Om ditt barn deltar i en barn- och tonårsgrupp, kan du själv gå i med i en föräldragrupp. I föräldragruppen ligger fokus på föräldraskapet och möjligheten att förstå och bekräfta barnets behov.

Vi träffas 2 timmar i veckan vid 13 tillfällen.

Digital grupp

Om det av någon anledning inte fungerar för dig att gå i grupp kanske Bris digitala grupp Grubbel vara något för dig?

Gruppen vänder sig till dig som är mellan 15 och 18 år gammal.

Mer information om Grubbel

Sidan uppdaterad 2024-03-22