Dagverksamhet på Södra strand

En yngre man som dansar med äldre kvinna. Några äldre sitter och ser på.

På Södra Strand finns en dagverksamhet för personer med demens­sjukdom eller liknande kognitiv svikt som bor kvar i eget boende.

Miljön inomhus och ute på gården är trivsam och välkomnande. Våra gäster ska känna sig trygga och hemmastadda.

Att komma till dagverksamheten

För att få komma till Dagverksamheten krävs ett biståndsbeslut av biståndshandläggaren. Kommunens kundcenter 063 -14 30 00 hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

De flesta åker färdtjänst hit och det måste du ansöka om.

Hur ofta är man här?

Hur ofta du är här beror på dina behov och beslut av biståndshandläggare.

Aktiviteter

Vi äter lunch cirka 11.00 och mellanmål cirka 14.00. Vi har högläsning av dagens tidning och böcker.

Filmer och bekanta ämnen stimulerar till samtal och skapar närhet i gruppen. Vi spelar gärna bingo, pratar, skrattar och umgås.

Musik och sångstund med gamla välbekanta melodier kan öppna dörrar till glada känslor. Rörelse till musik på lustfyllt sätt både lugnar och stimulerar.

Aktiviteterna anpassas utifrån gästernas önskemål och behov.

Aktiviteterna sker oftast i små eller större grupper. Det är viktigt att få känna del i gemenskapen.

Varje gäst har en kontaktperson ur personalen.

Vår målsättning är att:

  • göra dagen så meningsfull och trygg som möjligt
  • ge stimulans och försöka ta tillvara de resurser som finns hos varje gäst
  • gästen ska få känna en samhörighet i gruppen och uppleva gemenskap med andra. Alla ska känna att de är lika viktiga!
  • anhöriga ska få möjlighet till vila och återhämtning

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Bra att tänka på och ta med när du kommer hit

  • Kläder och skor samt ombyten, även för utevistelse
  • Märk gärna dina kläder
  • Personliga hjälpmedel som rullstol och rollator
  • Aktuella inkontinensprodukter och mediciner som man behöver under dagen

Vi har öppet:

9.00 - 15.00 vardagar.

Välkommen, önskar personalen på Södra Strand!

Sidan uppdaterad 2024-01-26