Utvecklingsprojekt

Östersunds kommun arbetar aktivt med olika utvecklingsprojekt för att Östersund ska vara en bra kommun att leva, verka och bo i.

Några av våra utvecklingsprojekt

 • Varvet - återbruk av byggmaterial

  Tänk er en framtid där fastigheter ses som värdefulla materialbanker och där byggnadens kvalitet, kostnad, miljö- och klimatpåverkan värderas utifrån...

 • Projekt Gaaltije kulturcentrum

  Östersunds kommun har beviljats pengar från EU:s landsbygdsprogram för att utveckla Gaaltije - sydsamiskt kultur­centrum och mötesplats i Staare.

 • Utveckling Lit och Häggenås

  Lit och Häggenås är två orter med stor potential. Därför har Östersunds kommun tagit fram en utvecklingsplan som beskriver vad som ska göras i Lit oc...

 • Utveckling Torvalla

  Torvalla är en stadsdel som både behöver och kan utvecklas på massor av sätt. Därför har Östersunds kommun tagit fram en utvecklingsstrategi förstads...

 • Utveckling Brunflo

  Utvecklingsplan Brunflo innebär att Brunflo ska utvecklas, för alla. För företagare, äldre, de som är i behov av omsorg, för barn, föreningar, de som...

Sidan uppdaterad 2024-01-03