Demensteam

Bild på de tre som ingår i Demensteamet

Demensteamet består av kurator, sjuksköterska och arbetsterapeut med särskilda kunskaper om demens.

Demensteamet ger råd och stöd till:

  • den demenssjuke själv
  • anhöriga
  • alla som har frågor kring hjälpmedel vid minnessvikt
  • personal inom omsorg och äldreomsorg

Demensteamet (folder) Pdf, 1.8 MB.

Samtalsgrupper, utbildningar och föreläsningar

Samtalsgrupp för anhöriga vars partner/förälder har en demenssjukdom

Den kallas de anhörigas sjukdom och många sliter med dåligt samvete och känslan av att inte räcka till när partnern eller föräldern drabbats av en demenssjukdom. Snart startar två samtalsgrupper.

Vid sex tillfällen i vår möts vi i en liten sluten grupp för att samtala om det svåra. Demensteamets kurator Helena Söderlund håller i gruppträffarna som erbjuder dig som anhörig tillfällen att dela med dig, få råd och stöd samt träffa andra i liknande situation. Tystnadsplikt gäller för samtliga.

Träffarna är kostnadsfria och fika ingår.

Grupp för partners startar måndag den 28 februari, mellan klockan 13.00 och 14.30

Grupp för döttrar och söner startar tisdag den 15 mars, mellan klockan 18.00 och 19.30

Max antal deltagare per grupp är fem!

För frågor och anmälan kontaktar du Helena i Demensteamet

Mötesplatsen Prästgatan 58
Demensteamet
helena.soderlund@ostersund.se
063-14 02 83/070-191 92 63

Länk till inbjudan i utskriftsformat Pdf, 523 kB.

Anhörigutbildning för dig som har en närstående med demenssjukdom

Att drabbas av en demenssjukdom är livsförändrande, situationer som tidigare varit självklara blir svåra att klara av. Som anhörig påverkas man av förändringarna med nya krav som ställs på en själv och på relationen. Lär dig mer om symtom, förlopp, bemötande och stöd.

Den här utbildningen ger dig som anhörig en ökad förståelse för förändringarna hos din närstående. Du får träffa andra i liknande situation samtidigt som du får kunskap som underlättar vardagen.

Träffarna är kostnadsfria.

Datum: sex onsdagar ungefär varannan vecka med start den 30 mars kl 13-14:30

För frågor och anmälan kontaktar du Helena i Demensteamet

Mötesplatsen Prästgatan 58
Demensteamet
helena.soderlund@ostersund.se
063-14 02 83/070-191 92 63

Länk till inbjudan i utskriftsformat Pdf, 296.7 kB.

Följ oss gärna på Facebook

Demensteamet har en egen Facebooksida där du enkelt kan följa vad som händer och vad vi erbjuder.

Demensteamet på Facebook

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-03-22