Förskola

Gosedjur på rad

Barn som är skrivna i Östersunds kommun har från 1 års ålder rätt till förskola när vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Samt utifrån behov för familjen i övrigt. I vistelse­tiden inräknas också restid till och från arbetet eller skolan.

Förskola

Förskolan är för barn mellan 1-5 år. Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn, i en miljö som utmanar och lockar till såväl lek som lärande. Du som vårdnadshavare bjuds in att vara delaktig i verksamhet.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Som vårdnadshavare till barn på förskole eller fritidshem lägger du närvaroschema och registrerar frånvaro via Tempus Hemma på webben eller via app i din smartphone.

Mer om Tempus Hemma 

Allmän förskola för barn 3-5 år

Alla barn som är 3-5 år har rätt till förskoleverksamhet om minst 525 timmar per år med början på höstterminen det år barnet fyller tre år. Det innebär att barn födda 2017 får en reducering av förskoleavgiften med start från augusti månad. Om barnet har en syskonplats blir placeringen avgiftsfri.

Överflyttningen till plats i allmän förskola sker automatiskt för dig som redan har förskoleplats. Vid frågor, kontakta din förskolas rektor.

Samisk förskola

Östersunds kommun ingår i ett samiskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att vårdnadshavare som önskar förskoleverksamhet på samiska, kan ansöka om det i vår e-tjänst för ansökan om förskoleplats. När kommunen fått ansökan kommer kommunens samordnare för förskola kontakta vårdnadshavare.

Ansök om förskoleverksamhet på samiska i e-tjänst 

Barnomsorg på obekväm tid: Dygnet-runt förskola

Du som vårdnadshavare kan få så kallad omsorg på obekväm tid om ditt barn är i behov av barnomsorg utanför den ordinarie förskole­verksamhetens öppettider.

Barnomsorg på obekväm tid

Öppen förskola

Öppen förskola är tillgänglig för alla som av någon anledning är hemma med barn i åldrarna 0-6 år. Exempelvis föräldrar som tar ut dagar från föräldraförsäkringen, arbetslösa, hemarbetande, dagbarnvårdare, mor- och farföräldrar.

Öppna förskolornas verksamhet

Annan pedagogisk omsorg

Annan pedagogisk omsorg är förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.

Familjedaghem (dagbarnvårdare)

Familjedaghem (dagbarnvårdare) drivs i enskild regi och hör till pedagogisk omsorg. Dagbarnvårdaren bedriver förskole- och fritidsverksamhet i sitt hem för barn i åldrarna 1-12 år. Detta under den tid föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar.

Familjedaghemmets uppgift är att ge barnen omsorg, omvårdnad och fostran samt för skolbarnen en meningsfull fritid. Förskolans läroplan liksom Skolverkets allmänna råd ska vara vägledande för verksamheten.

Familjedaghem i Östersunds kommun

I Östersunds kommun finns tre familjedaghem:

Har du synpunkter på våra förskolor?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-10