Modersmålsverksamhet

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål under­lättar också språk­utveckling och lärande inom olika områden.

Enheten modersmål ansvarar för modersmåls­undervisning i kommunal och fristående förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt modersmålsstöd i förskola för nationella minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani-chib och samiska).

Modersmålsundervisning

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att den får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska bidra till att eleven erövrar kunskaper om modersmålets uppbygg­nad och blir medveten om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Modersmålsstöd

Förskolan ska medverka till att barn med nationellt minoritetsspråk får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Detta sker genom modersmålsstöd.

Ansök om modersmålsstöd (blankett)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säg upp modersmålsstöd (blankett)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-25