Byggprojekt och satsningar

Östersund växer. Det innebär bland annat nya bostadsområden, växande infrastruktur, skolutbyggnader, utbyggt kommunalt vatten och avlopp mer mera. Från denna sida hittar du vidare till information om planerade och pågående byggprojekt.

Våra projekt - ett urval

Här hittar du ett urval av aktuella projekt och andra satsningar som pågår eller planeras i Östersunds kommun. Klicka dig vidare för mer information om respektive kategori eller projekt.

Illustration över nya hus på fastigheten Artilleristen.

Etablering i Verksmon

Den stora etableringen av den cirkulära industrisymbiosen Ecosystem Östersund.

Etablering i Verksmon

Brunt modernt hus med storsjön i bakgrunden.

Försvarsmaktens etablering i Torråsen

Just nu pågår detaljplanearbete för regementsområdet i Torråsen.

Försvarsmaktens etablering i Torråsen

Illustration över nya hus på fastigheten Artilleristen.

Storsjö Strand

Här planerar vi för 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor.

Storsjö Strand - nytt bostadsområde

Brunt modernt hus med storsjön i bakgrunden.

Nya bostadsområden

Vi planerar och bygger för att möta den ökade efterfrågan på bostäder.

Här hittar du information om nya bostadsområden

Modell av sametingets parlamentsbyggnad

Sametingets parlamentsbyggnad

Planarbete och planering pågår för att förverkliga det nya landmärket nedanför Jamtli, nere vid Storsjön. 

Sametingets parlamentsbyggnad

Vägarbetesskylt beskuren

Trafilyft norra Odenskog

Med Trafiklyft norra Odenskog tar vi ett helhetsgrepp för bättre flyt i trafiken.

Vägarbetesskylt beskuren

Östersundslänken

Östersundslänken ska binda ihop kollektivtrafiken genom Östersunds mest centrala delar på ett tillgängligt och effektivt sätt.

Läs mer om Östersundslänken

Vägarbetesskylt beskuren

Nytt vattenverk och utbyggnad av VA-nätet

Vattenverk och reningsverk blir gamla och slitna. Tidens tand nöter även på vatten- och avloppsledningar. Samtidigt växer Östersunds kommun och nu byggs många nya bostäder.

Läs om renoveringar och utbyggnad av vatten och avlopp

Mer om vårt nya vattenverk

Illustration Storsjöskolan

Skolbygget

Staden växer och våra skolor behöver plats för fler elever. Vi moderniserar och bygger ut flera av våra skolor och förskolor.

Läs mer på Skolbygget

Vägarbetesskylt beskuren

Biogasanläggning för matavfall i Jämtland Härjedalen

Tillsammans med länets kommuner planerar Östersunds kommun att bygga en biogasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning.

Läs mer om biogasanläggningen

Illustration Storsjöskolan

Utveckling Brunflo, Torvalla Lit och Häggenås

Det händer mycket i Brunflo, Torvalla, Lit och Häggenås. Alla tre orter har särskilda utvecklingsplaner eller strategier.

Mer om utveckling Brunflo

Mer om utveckling Torvalla

Mer om utveckling Lit och Häggenås

Brunt modernt hus med storsjön i bakgrunden.

Mer trivsel och grönska

Vi bygger, anlägger, rustar upp och planterar för trivsel, grönska, avkoppling och lek i parker, lekparker och på våra mötesplatser.

Läs om våra projekt för mer trivsel och grönska

Detaljplaner på gång

Du som medborgare har möjlighet att tycka till om kommunens detaljplaner. Det kan du göra under samråd och granskning

Läs mer om aktuella detaljplaner och områdesbestämmelser.

Översiktsplanering

Kommunen har ansvar för att planera markanvändningen på ett långsiktigt hållbart sätt. Det gör vi genom att ta fram översiktsplaner

Vägarbetesskylt beskuren

Trafikstörningar och vägarbeten

Läs om pågående och planerade vägarbeten som påverkar trafiken inom kommunen

Sidan uppdaterad 2024-06-14