Östersundslänken

Östersundslänken ska bli en högkvalitativ kollekti­vtrafiklänk genom Östersunds mest centrala delar. Förbindelsen ska gå mel­lan Järnvägsst­ationen i söder och Jamtli i norr, via Kyrkgatan. Länken knyter ihop olika trafikslag och viktiga målpunkter i staden.

Illustration Östersundslänken med dragning och hållplatser

Varför byggs Östersundslänken?

Syftet är att skapa en trygg och trevlig miljö för resenärer, minska behovet att byta buss för att nå viktiga knutpunkter och att öka det kollektiva resandet. Genom att skapa tilltalande miljöer längs hela Kykrgatan, får vi samtidigt möjlighet att göra en insats för en mer tillgänglig miljö i centrala Östersund.

När Östersundslänken är färdigbyggd ökar vi antalet turer till järnvägss­tationen och sjukhuset. Det innebär att fler resenärer än idag får resa direkt, utan bussbyten, till viktiga knutpunkter i staden. Östersundslänken knyter också ihop olika trafikslag som buss, järnväg och cykel, på ett bättre sätt än idag.

När ska Östersundslänken byggas?

  • I augusti 2021 påbörjades bygget med en gång- och cykelbro mellan Storsjö strand och Östersängsparken, det var första steget i omvandlingen av Östersunds centralstation. Bron blev klar vintern 2023.
  • Våren 2024 påbörjas bygget av hållplats Jamtli som inkluderar nya väderskydd, cykelparkeringar, utökad trädallé, nya stolpar och armaturer. Därefter följer bygget av övriga hållplatser längs länken. Nedan kan du läsa mer om och se bilder för hur planeringen ser ut för de olika hållplatserna.

Hur påverkas trafiken och förbipasserande?

Vi återkommer med information om det närmare projektstart.

Projektets olika delar samt frågor och svar

Projekt i samarbete med Region Jämtland Härjedalen

Östersundslänken är ett projekt som Östersunds kommun driver tillsammans med Region Jämtland Härjedalen. De har ansvaret för tidtabellsplanering, trafikinformation och biljettförsäljning. Östersunds kommun har ansvaret för hållplatsmiljöer, parkeringar, trafiksäkerhet, gator och vägar.

Projektet finansieras av Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen, samt medfinansieras av Trafikverket genom stadsmiljöavtalet.

Sidan uppdaterad 2024-01-02