Torvalla dagvattenanläggning

Under de fyra luckorna i marken döljer sig en underjordisk reningsanläggning för dagvatten.

Hit kommer smältvatten och regn som faller på tak, gator och parkeringar i större delen av Torvalla industriområde. Vattnet innehåller bland annat rester från asfalt, bensin, olja och tungmetaller som vi vill rena.

Såhär går det till:

  1. Vattnet kommer in i tanken och större skräp fastnar i ett galler.
  2. I nästa del bromsas vattnet upp så att sand, grus och andra föroreningar kan sjunka till botten.
  3. Vattnet passerar sedan genom stora filterkasetter fyllda med stora lerkulor. Föroreningarna fastnar på kulorna när vattnet rinner igenom.
  4. Sen släpps vattnet ut i ledningar och rinner vidare ut i Storsjön.
Bilden visar hur tanken är utformad.Förstora bilden

Illustration: Nestorville, Anders Nilsson

Helt ny variant för Östersund

Denna typ av reningsanläggning är den första av sitt slag i Östersund och är därför en testanläggning. Om den fungerar som tänkt så är det möjligt att liknande anläggningar kan användas i centrala staden, där det inte finns plats för andra typer av reningsanläggningar för dagvatten. Som till exempel dammar. På det sättet kan vi rena mer dagvatten i Östersund.

Marken återställs under sommaren/hösten

Just nu ser det ganska stökigt ut på platsen där anläggningen ligger nergrävd. Vi kommer snygga till allt under sommaren/hösten 2024.

Bilden visar en stor rörformad tank som ligger i en grävd grop. Bredvid står tre vuxna personer som inte når högre än halvvägs upp på tanken.

Torvallas underjordiska dagvattenanläggning

En dagvattenanläggning i ett utjämningsmagasin

Den här dagvattenanläggningen ligger i ett utjämningsmagasin. Ett utjämningsmagasin används för att samla och stoppa upp vattnet lite när det regnar mycket eller snön smälter väldigt fort. Annars kan det bli överfullt i dagvattenledningarna och då blir det översvämningar på gator och parkeringar, till exempel.

Sidan uppdaterad 2024-03-14