Program för VA

Östersunds Program för VA är antaget av kommunfullmäktige

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, det måste vi vara rädda om. Därför har vi en plan för hur vi ska arbeta så att vi kan leverera bra kranvatten och ta hand om avloppsvatten och dagvatten på rätt sätt. Det är ett Program för VA!

Tecknad illustration över vattnets kretslopp, från nederbörd till användning, rening, till grundvatten, sjöar, avdunstning och tillbaka till nederbörd.

Hur berör det mig?

För att även i fortsättningen kunna leverera bra kranvatten till dig och ta hand om ditt avloppsvatten måste vi underhålla och förnya ledningar och anläggningar.

  • Många av de vatten- och avlopps-ledningar som finns i Östersunds kommun byggdes under 60- och 70-talen och då såg samhället annorlunda ut. Nu är vi fler som bor här. Kapaciteten på det kommunala vatten och avloppet måste öka.
  • Vi har områden där det finns risk att vattentäkter blir förorenade från otillräcklig rening i enskilda avlopp.
  • Klimatet förändras och ger oss ibland mera nederbörd, ibland mera torka. Mera nederbörd för med sig mera smuts och föroreningar. Torka gör att flera brunnar riskerar att sina.
  • Vi har lärt oss mer om föroreningar som ställer andra krav på rening av dricksvatten och avloppsvatten.

Se branchorganisationen Svenskt vattens film som beskriver förutsättningarna idag, i Sverige.

Vad innehåller program för VA?

Program för VA innehåller sju stycken ställningstaganden för hur Östersunds försörjning av vatten och avlopp ser ut och fungerar 2040 i hela kommunen. Det innehåller kommunens verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar kommunen står inför.

Till programmet finns en bilaga "Bakgrundsrapport". Här kan du läsa om möjligheter och utmaningar i kommunen. Lagstiftning och befintliga planer samt om nuläget för vatten och avloppsverksamheten.

Ställningstagande

färgfält med text i
Detaljbild på vatten som rinner ur en kran ner i ett glas

Här är Program för VA

Programmet för VA med ställningstaganden och så bakgrundsrapporten som beskriver och förklarar nuläget.

Program för VA. Pdf, 2 MB.

Program för VA - bakgrundsrapport Pdf, 11.8 MB.

Sidan uppdaterad 2024-03-05