Livsmedelsanläggningar

En anläggning eller lokal där livsmedel hanteras måste uppfylla kraven som ställs i livsmedelslagstiftningen. Kraven gäller till exempel hygien, utrustning, ventilation och att hålla isär rent och smutsigt. Därför är det viktigt att du kontrollerar din lokal innan du påbörjar din livsmedelsverksamhet. Det gäller även om du ska bygga nytt eller bygga om.

Det är du själv som är ansvarig för att se till att du producerar eller serverar livsmedel som är säkra att äta. Lagstiftningen ställer inga krav på exakt hur du ska utforma din livsmedelslokal. Det viktiga är att du visar att du kan upprätthålla god hygien.

Du är alltid välkommen att kontakta kommunens livsmedelsinspektörer för att rådgöra om vilka krav som ställs på lokalen i just ditt fall. Kontakta Kundcenter på 063 ‑ 14 30 00 så hjälper de dig vidare.

Vad ska jag tänka på när jag gör ritningarna eller planlösningen?

Det är viktigt att du ser till så lokalen inte blir för trång och att du planerar för ett bra flöde genom hela lokalen och i varje enskilt utrymme. Du ska kunna sköta all livsmedelshantering på ett hygieniskt sätt.

Du ska alltid tänka på flödet inom anläggningen vid all planering av lokalen. Flödet bör gå från varuintag via produktionen till leverans. Håll isär orena och rena, råa och processade, förpackade och oförpackade produkter. Varken varor eller personal ska orsaka korsande flöden.

Du ska till exempel inte ha smutsig disk där du lagar mat, eller bära oförpackade livsmedel genom utrymmet där du diskar.

Det är också viktigt att placera diskutrymmen och personalutrymmen där det är lämpligt, för att undvika att bakterier sprids. Se till att utforma avlopps- och ventilationssystem så att kondens och mögel förhindras.

Inredning, rengöring och utrustning

För att lokalen ska kunna uppfylla hygienkraven i lagstiftningen finns ett antal allmänna krav på lokalen och utrustningen.

 • Golv, väggar, tak och andra ytor, som bänkar och utrustning, bör vara släta, täta och gjorda av ett material som är lätt att hålla rent och ska stå emot fukt, nötning, slag och stötar.
 • Bänkar och skåp bör vara utformade så att det är möjligt att göra rent runt dem, eller att de sluter helt tätt mot golvet, väggarna eller taket.
 • All utrustning som används vid livsmedelsproduktion ska utformas så att det inte finns någon risk för att livsmedlen blir förorenade eller förstörda.
 • Städutrustning ska förvaras avskilt från livsmedelshanteringen, förslagsvis i ett eget utrymme avsett för städutrustning. Det är bra om det finns möjlighet att hänga upp moppar och annat.

Hygien

Det är du själv som ansvarar för att upprätthålla hygienen i din livsmedelslokal. Några krav som ställs i livsmedelslagstiftningen är:

 • Det ska finnas någonstans att tvätta händerna och där ska det finnas rinnande vatten (både varmt och kallt). Det ska också finnas flytande tvål och pappershanddukar.
 • Handtvätt ska kunna ske regelbundet och avskilt från livsmedelshanteringen.
 • Personalen som jobbar med livsmedel ska ha en egen toalett, detta för att minimera spridning av smittsamma sjukdomar​.
 • Toaletten får inte vara placerad i direkt anslutning till de utrymmen där personalen hanterar livsmedel.
 • Det ska finnas utrymme för att byta om till arbetskläder.
 • Privata kläder ska skiljas åt från arbetskläderna.

Husdjur i livsmedelslokaler

Det är du som företagare som avgör om husdjur ska få vara i livsmedelslokaler. Det som gäller är att husdjur inte får vara där ni bereder, hanterar eller lagrar livsmedel. Husdjuren bör inte heller få vara på andra platser som påverkar verksamhetens hygien, till exempel omklädningsrum och diskrum.

Att servera mat, att bära ut tallrikar eller serveringsskålar från köket till bordet, räknas inte som hantering av livsmedel.

En person som har funktionshinder bör få ta med sig sin ledarhund, servicehund eller signalhund in i serveringslokaler, till exempel pub, restaurang eller café, och vissa delar av en butik. Hunden får dock inte följa med om det finns risk att livsmedel smittas eller smutsas ner.

Det är restaurang - eller butiksägaren som avgör om det finns risk för att livsmedel smittas eller smutsas ner och du kan av den anledningen neka någon att ta med sig hunden in i livsmedelslokalen.

Förvaring och separering

Det är viktigt att du förvarar livsmedlen på ett hygieniskt och säkert sätt, och att du separerar olika typer av livsmedel, till exempel rått från tillagat. Tänk också på följande:

 • Hantera jordiga grönsaker separat.
 • Separera råa produkter från färdiga, till exempel ska du inte förvara rå köttfärs tillsammans med tillagad köttfärs.
 • Separera allergikost från vanlig. Till exempel måste det som är fritt från mjölkprotein vara väl avskilt från det med mjölk.
 • Förvara inte livsmedel och kemikalier på samma ställe.
 • Förvara inte livsmedel på golvet.
 • Se till så det finns tillräckligt med förråd, kyl- och frysutrymmen för att kunna förvara säkert och hygieniskt enligt de tidigare nämnda punkterna.
 • Se till så det finns tillräckligt många hoar för de olika hanteringsmomenten, som sköljning och diskning.

Övrigt att tänka på

Tänk på att vattnet du använder i livsmedelshanteringen ska ha dricksvattenkvalitet, och om du gör is ska den också frysas av dricksvatten.

Annat som kan vara bra att tänka på:

 • Se till så skadedjur inte kan ta sig in i lokalen. Dörrar ska sluta tätt och om fönster är öppna ska de ha insektsnät.
 • Diska i ett separat utrymme. Om du diskar där du bereder livsmedel finns risk för att det förorenar livsmedlen.
 • Förvara sopor övertäckta och separat från livsmedelshanteringen.
 • Anpassa ventilationen efter verksamheten.
 • Se till så det finns bra belysning. Om du hanterar oförpackade livsmedel i din verksamhet ska belysningen vara försedd med kåpa eller splitterskydd.
 • Om du har en uteservering måste du ha en diskmaskin.

Funderar du på att utöka med uteservering i din verksamhet? Tänk på att du kan behöva tillstånd för markupplåtelsen, serveringstillstånd, eventuellt bygglov och andra tillstånd. Läs mer i vår broschyr om uteserveringar Pdf, 5.5 MB..

Ska du starta upp en ny verksamhet eller göra större förändringar i en befintlig? Besök vår sida Starta livsmedelsverksamhet för mer information.

Sidan uppdaterad 2024-04-05