Ändra, överlåta eller avsluta livsmedelsverksamhet

Ska du ändra, överlåta eller upphöra med din livsmedelsverksamhet? Då måste du berätta det för Östersunds kommun.

Om inte vi på Miljö och hälsa på Östersunds kommun får veta att din verksamhet har upphört eller ändrats så är din verksamhet aktiv enligt våre register. Det innebär att vi planerar in livsmedelskontroll på verksamheten. Kom därför ihåg att avregistrera din livsmedelsverksamhet så att våra register är aktuella och vi slipper söka dig i onödan,

Du kan avregistrera din livsmedelsverksamhet i vår e-tjänst: Livsmedelsverksamhet - anmäla ny, ändra eller avsluta befintlig livsmedelsverksamhet.

Ta över någons verksamhet eller byta ägare

Om du ska ta över någon annans restaurang, café eller annan livsmedelsverksamhet ska du anmäla det till kommunen. Vi registrerar då om den befintliga verksamheten på en ny ägare och betalningsansvaret för livsmedelskontrollen övergår till den nya ägaren.

Läs mer om att registrera livsmedelsverksamhet på sidan Starta livsmedelsföretag.

Använd e-tjänsten Livsmedelsverksamhet - anmäla ny, ändra eller avsluta befintlig livsmedelsverksamhet för att registrera livsmedelsverksamhet med en ny ägare.

Ändrade förhållanden, tillverkningssätt eller volymer

Om du ska göra större förändringar i din livsmedelsverksamhet kan du behöva anmäla det till kommunen. Förändringarna kan påverka både omfattningen av den kontroll vi gör hos dig och den avgift du betalar för kontrollen.

Större förändringar är till exempel:

  • Om du ändrar organisationsnummer.
  • Om du bygger om din anläggning.
  • Om du ändrar ditt sortiment eller ditt tillverkningssätt.
  • Om det blir stora förändringar i den volym du producerar.
  • Om du utökar din verksamhet.

Om du är osäker på om du behöver anmäla en planerad förändring till kommunen kan du alltid kontakta oss för att få mer information om vad som gäller i just ditt fall.

Använd e-tjänsten Livsmedelsverksamhet - anmäla ny, ändra eller avsluta befintlig livsmedelsverksamhet för att anmäla förändring av din befintliga livsmedelsverksamhet.

Avsluta verksamhet

Om du ska avsluta din verksamhet är det viktigt att du avregistrerar din livsmedelsverksamhet i vår e-tjänst Livsmedelsverksamhet - anmäla ny, ändra eller avsluta befintlig livsmedelsverksamhet. Om du inte gör det kommer du finnas kvar i våra register som aktiv livsmedelsföretagare.

När du ska avregistrera din livsmedelsverksamhet är det bra om du har koll på:

  • Från vilket datum du ska sluta med din verksamhet.
  • Vilken anläggning det handlar om.
  • Ditt organisationsnummer.
Sidan uppdaterad 2024-02-29