Ändra, överlåta eller avsluta livsmedelsverksamhet

Om du ska ändra, överlåta eller upphöra med din livsmedelsverksamhet ska du meddela kommunen detta.

Meddelar du inte kommunen att din verksamhet har upphört eller ändrats så kommer vi att ta betalt för vår årliga kontrolltid i din verksamhet. För att slippa betala i onödan så kom ihåg att avregistrera din livsmedelsverksamhet i vår e-tjänst Avregistrera livsmedelsanläggning.

Ta över någons verksamhet eller byta ägare

Om du ska ta över någon annans restaurang, café eller annan livsmedelsverksamhet ska du anmäla det till kommunen. Vi registrerar då om den befintliga verksamheten på en ny ägare och betalningsansvaret för den årliga kontrollen övergår till den nya ägaren.

Läs mer om att registrera livsmedelsverksamhet på sidan Starta livsmedelsföretag.

Här kan du registrera en livsmedelsverksamhet med en ny ägare (e-tjänst)

Ändrade förhållanden, tillverkningssätt eller volymer

Om du ska göra större förändringar i din livsmedelsverksamhet kan du behöva anmäla det till kommunen. Förändringarna kan påverka både omfattningen av den kontroll vi gör hos dig och den avgift du betalar för kontrollen.

Större förändringar är till exempel:

  • Om du ändrar organisationsnummer.
  • Om du bygger om din anläggning.
  • Om du ändrar ditt sortiment eller ditt tillverkningssätt.
  • Om det blir stora förändringar i den volym du producerar.
  • Om du utökar din verksamhet.

Om du är osäker på om du behöver anmäla en planerad förändring till kommunen kan du alltid kontakta oss för att få mer information om vad som gäller i just ditt fall.

Här kan du anmäla förändring av din befintliga livsmedelsverksamhet (e-tjänst)

Avsluta verksamhet

Om du ska avsluta din verksamhet är det viktigt att du avregistrerar din livsmedelsverksamhet i vår e-tjänst Avregistrera livsmedelsanläggning. Om du inte gör det kommer du finnas kvar i våra register som livsmedelsföretagare, vilket också innebär att du får betala en årlig avgift.

När du ska avregistrera din livsmedelsverksamhet är det bra om du har koll på:

  • Från vilket datum du ska sluta med din verksamhet.
  • Vilken anläggning det handlar om.
  • Ditt organisationsnummer.

Din skyldighet att betala årlig kontrollavgift upphör i slutet av det år som du meddelar att du upphör med din verksamhet. Avgiften för livsmedelskontroll betalas alltid årsvis, så om du till exempel haft en registrerad livsmedelsverksamhet som du upphör med i mars 2020 måste du ändå betala den årliga kontrollavgiften för 2020.

Tänk därför på att meddela oss så fort som möjligt när din verksamhet upphör, speciellt i samband med årsskiften.

Du kan avregistrera din livsmedelsanläggning i vår e-tjänst Avregistrera livsmedelsanläggning.

Sidan uppdaterad 2022-10-12