Följ kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du kan antingen välja att följa sammanträdet via webb-tv eller på plats.

​Följ sammanträdet via webb-tv

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv:

Tidigare webb-tv-sändningar

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Följ sammanträdet på plats

Du är välkommen att följa kommunfullmäktiges möten på plats i Österängs aula i Östersund. Använd entrén från Österängsparken.

Så hittar du till Österäng

Observera att du inte får ta med dig väskor eller vätskor in i mötes­lokalen. Dessa måste du lämna utanför på särskilt anvisad plats. Vi tar inget ansvar för om något skulle försvinna.

Ställ frågor till kommunfullmäktige

Du har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige.
Frågorna ska ställas till en eller flera medlemmar av preisidie i fullmäktige, styrelse eller nämnd.

Är frågan av enklare art kan du lämna in den till fullmäktiges sekreterare senast klockan 09.00 två arbetsdagar före sammanträdets början.

Om frågan däremot är komplicerad behöver vi få in den minst tre dagar före samman­trädet för att hinna förbereda svaret.

Du kan skicka din fråga via post till:
Östersunds kommun, Kommunlednings­förvaltningen,
831 82 Östersund
eller via kommunsekreterare@ostersund.se.

OBS! Du måste finnas på plats vid fullmäktigemötet när frågan ska tas upp.

Kommunfullmäktiges alla samman­trädes­tider

Sammanträdestider 2024

Februari

 • 8 februari, klockan 13:00
  Halva dagen bokslutsdag med start klockan 08.30

Mars

 • 21 mars, klockan 10.00

April

 • 25 april, klockan 10.00

Maj

 • 23 maj, klockan 10.00

Juni

 • 17 juni, klockan 10.00

September

 • 26 september, klockan 10.00

Oktober

 • 24 oktober, klockan 10.00

November

 • 21 november, klockan 10.00

December

 • 17 december, klockan 10.00
Sidan uppdaterad 2024-05-17