Sammanträdestider

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden till vilka allmänheten ibland inbjuds att lyssna.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har alltid öppna sammanträden. Övriga nämnder har ett eller flera öppna sammanträden per år.

Kommunfull­mäktige

Ordförande: Kjell Svantesson

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

-

8* kl. 08.30

22:e kl. 10.00

26:e kl. 10.00

21:a 18.00

18:e kl. 10.00

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

20:e kl. 10.00

18:e kl. 10.00

22:e kl. 10.00

17:e kl. 10.00

*= inklusive budgetkonferens (dagsammanträde)

Kommunstyrelsen

Ordförande: AnnSofie Andersson

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

23:e kl. 08.30

20:e kl. 08.30

13:e kl. 08.30

10:e kl. 08.30

8:e kl. 08.30

5:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

21:a kl. 16.00
21:a* kl. 08.30

11:e kl. 08.30

9:e kl. 08.30

6:e kl. 08.30

4:e kl. 08.30

*= budgetberedning/budgetkonferens

Barn- och utbildnings­nämnden

Ordförande: Niclas Daoson

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

24:e kl. 08.30

21:a kl. 08.30

28:e kl. 08.30

-

16:e kl. 08.30

20:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

16:e kl. 13.00

26:e kl. 08.30

24:e kl. 08.30

28:e kl. 08.30

18:e kl. 08.30

 

Kultur- och fritids­nämnden

Ordförande: Karin Thomasson

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

31:a kl. 08.30

-

12:e kl. 10.00

11:e kl. 13.15

30:e kl. 08.30

20:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

26:e kl. 08.30

-

7:e kl. 13.15

5:e kl. 08.30

 

* = utbildningsdag

Miljö- och samhälls­nämnden

Ordförande: Florian Stamm

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

24:e kl. 08.30

28:e kl. 08.30

28:e kl. 08.30

25:e kl. 08.30

28:e kl. 10.00

20:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

29:e kl. 08.30

-

3:e kl. 08.30

7:e kl. 08.30

12:e kl. 08.30


Utförarstyrelsen

Ordförande: Nisse Sandqvist

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

-

7:e kl. 08.30

28:e kl. 08:30

-

-

7:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

13:e kl. 08.30
29:e kl. 08.30

-

3:e kl. 08:30

-

5:e kl. 08.30


Socialnämnden

Ordförande: Björn Sandal

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

30:e kl. 08.30

27:e*

28:e**

24:e*

22:a kl. 08.30

20:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

28:e*

25:e kl. 08.30

23:e*

21:a***

18:e kl. 08.30

* = förmiddag

** = gemsamt med Barn- och utbildnings­nämnden

*** = gemensamt med Vård- och omsorgs­nämnden

Vård- och omsorgs­nämnden

Ordförande: Mona Modin Tjulin

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

31:a kl. 08.30

-

27:e kl. 08.30

25:e kl. 08.30

31:a kl. 08.30

19:e*

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

27:e kl. 08.30

25:e kl. 08.30

21:a**

18:e kl. 08.30

* = förmiddag

** = Gemensamt med Socialnämnden

Valnämnden

Ordförande:

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

December
Överförmyndar­nämnden

Ordförande: Jim Nilsson

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

24:e kl. 08.30

21:a kl. 08:30

21:a kl. 08.30

18:e kl. 08.30

28:e kl. 08.30

20:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

30:e kl. 08.30


17:e kl. 08:30

21:a kl. 08.30

19:e kl. 08.30


Gemensam nämnd för upp­handlings­samverkan

Ordförande: Mona Modin Tjulin

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


19:e28:e


 

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

24:e10:e

 


Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialist­funktioner

På Region Jämtland Härjedalens webbplats finns information om samman­trädestider.

Sammanträdestider för Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Revisionen

Ordförande: Mats El Kott

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

12:e, 15:e, kl. 08:30

23:e kl. 08:30

19:e kl. 08:30

13:e kl. 08:30


1:a kl. 08:30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December7:e kl.08:30

12:e kl. 08:30

16:e kl. 08:30

14:e kl. 08:30

 


Arbetsutskottet

Ordförande: AnnSofie Andersson

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

9:e kl. 08.30


6:e kl. 08.30

 

27:e kl. 08:30


17:e kl. 08.30

15:e kl. 08.30

-

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

14:e kl. 08.30

18:e kl. 08.30

16:e kl. 08.30

13:e kl. 08.30

11:e kl. 08.30


Integrations­utskottet

Ordförande: Anders Edvinsson

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


27:e kl. 13.00
1:a kl. 13.00

 

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

26:e kl. 13.00

-

20:e kl. 10:00

-


Pensionärsrådet

Ordförande: Mona Modin Tjulin

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

-

22:a kl. 13.00

-

-

3:e kl. 13.00

-

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

-

4:e kl. 13.00

29:e kl. 13.00

-


Tillgänglighetsrådet

Ordförande: Florian Stamm

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

16:e kl. 18.00


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December
Sidan uppdaterad 2018-08-13