Sammanträdestider

Kommunfullmäktige sammanträden är alltid öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen och övriga nämnder har som regel stängda sammanträden.

Kommunfull­mäktige

Ordförande: Hanna Wagenius (C)

Sammanträdestider 2024

Februari

 • 8 februari, klockan 13:00
  Halva dagen bokslutsdag med start klockan 08.30

Mars

 • 21 mars, klockan 10.00

April

 • 25 april, klockan 10.00

Maj

 • 23 maj, klockan 10.00

Juni

 • 17 juni, klockan 10.00

September

 • 26 september, klockan 10.00

Oktober

 • 24 oktober, klockan 10.00

November

 • 21 november, klockan 10.00

December

 • 17 december, klockan 10.00

Kommunstyrelsen

Ordförande: Niklas Daoson (S)
Ordförande finans- och fastighetsutskottet: Niklas Daoson (S)
Ordförande utvecklingsutskottet: Effie Kourlos (C)

Sammanträdestider Kommunstyrelsen 2024

Januari

 • 16 januari, klockan 08.30

Februari

 • 13 februari, klockan 08.30

Mars

 • 12 mars, klockan 08.30

April

 • 9 april, klockan 08.30

Maj

 • 7 maj, klockan 08.30

Juni

 • 4 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 20 augusti, klockan 08.30

September

 • 10 september, klockan 08.30

Oktober

 • 8 oktober, klockan 08.30

November

 • 5 november, klockan 08.30

December

 • 3 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Finans- och fastighetsutskottet 2024

Januari

 • 31 januari, klockan 08.30

Februari

 • 21 februari, klockan 08.30

Mars

 • 20 mars, klockan 08.30

April

 • 24 april, klockan 08.30

Maj

 • 22 maj, klockan 08.30

Juni

 • 19 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 28 augusti, klockan 08.30

September

 • 25 september, klockan 08.30

Oktober

 • 23 oktober, klockan 08.30

November

 • 27 november, klockan 08.30

December

 • 18 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Utvecklingsutskottet 2024

Januari

 • 17 januari, klockan 08.30

Februari

 • 20 februari, klockan 08.30

Mars

 • 19 mars, klockan 08.30

April

 • 23 april, klockan 08.30

Maj

 • 21 maj, klockan 08.30

Juni

 • 11 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 27 augusti, klockan 08.30

September

 • 24 september, klockan 08.30

Oktober

 • 22 oktober, klockan 08.30

November

 • 26 november, klockan 08.30

December

 • 10 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Kommunstyrelsen 2025

Januari

 • 14 januari, klockan 08.30

Februari

 • 12 februari, klockan 08.30

Mars

 • 11 mars, klockan 08.30

April

 • 8 april, klockan 08.30

Maj

 • 6 maj, klockan 08.30

Juni

 • 3 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 19 augusti, klockan 08.30

September

 • 9 september, klockan 08.30

Oktober

 • 7 oktober, klockan 08.30

November

 • 4 november, klockan 08.30

December

 • 2 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Utvecklingsutskottet 2025

Januari

 • 15 januari, klockan 08.30

Februari

 • 18 februari, klockan 08.30

Mars

 • 25 mars, klockan 08.30

April

 • 15 april, klockan 08.30

Maj

 • 20 maj, klockan 08.30

Juni

 • 10 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 26 augusti, klockan 08.30

September

 • 24 september, klockan 08.30

Oktober

 • 21 oktober, klockan 08.30

November

 • 19 november, klockan 08.30

December

 • 9 december, klockan 08.30

Barn- och utbildnings­nämnden

Ordförande: Rose-Mari Hoffer (S)

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 30 januari

Februari

 • 28 februari

Mars

 • 27 mars

April

 • 26 april
 • 29 april

Maj

 • 29 maj

Juni

 • 18 juni

Augusti

 • 29 augusti

September

 • 27 september

Oktober

 • 25 oktober

November

 • 20 november

December

 • 19 december

Kultur- och fritids­nämnden

Ordförande: Pelle Lundgren (C)

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 31 januari, klockan 08.30

Mars

 • 13 mars, klockan 08.30

April

 • 17 april, klockan 13.00

Maj

 • 29 maj, klockan 08.30

 

Augusti

 • 28 augusti, klockan 08.30

Oktober

 • 2 oktober, klockan 08.30

November

 • 6 november, klockan 13.00

December

 • 11 december, klockan 08.30

Miljö- och samhälls­nämnden

Ordförande: Magnus Andersson (C)

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 30 januari, klockan 08.30

Februari

 • 28 februari, klockan 08.30

Mars

 • 27 mars, klockan 08.30

Maj

 • 8 maj, klockan 08.30
 • 29 maj, klockan 08.30

Juni

 • 20 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 21 augusti, klockan 08.30

September

 • 27 september, klockan 08.30

Oktober

 • 25 oktober, klockan 08.30

December

 • 11 december, klockan 08.30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Björn Sandal (S)

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 31 januari

Februari

 • 28 februari

Mars

 • 27 mars

April

 • 23 april

Maj

 • 30 maj

Juni

 • 18 juni

Augusti

 • 28 augusti

September

 • 25 september

Oktober

 • 22 oktober

November

 • 27 november

December

 • 18 december

Tekniska nämnden

Ordförande: Magnus Rönnerfjäll (C)

Sammanträdestider 2024

Februari

 • 28 februari

Mars

 • 27 mars

April

 • 22 april

Maj

 • 30 maj

Juni

 • 12 juni

Oktober

 • 1 oktober
 • 30 oktober

November

 • 27 november

December

 • 11 december

Vård- och omsorgs­nämnden

Ordförande: Margareta Winberg (S)

Sammanträdestider 2024

Februari

 • 7 februari
 • 28 februari – studiedag inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Mars

 • 26 mars

April

 • 29 april

Maj

 • 31 maj

Juni

 • 25 juni

September

 • 25 september

Oktober

 • 21 oktober

November

 • 27 november, varav halva dagen tillsammans med SAN

December

 • 18 december

Gemensam överförmyndar­nämnd

Ordförande: Sara Bengtlars (S)

Sammanträdestider 2024

Februari

 • 9 februari

Mars

 • 22 mars

April

 • 26 april

Maj

 • 31 maj

Augusti

 • 23 augusti

Oktober

 • 4 oktober

November

 • 15 november

December

 • 13 december

Valnämnden

Ordförande: Stefan Fax (S)

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 26 januari, klockan 13.00

Februari

 • 23 februari, klockan 13.00

Maj

 • 31 maj, klockan 13.00

Juni

 • 12 juni, klockan 10.00

Oktober

 • 4 oktober, klockan 13.00

December

 • 6 december, klockan 13.00

Gemensam nämnd för upp­handlings­samverkan

Ordförande: Margareta Winberg (S)

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 29 januari, klockan 13.00

Maj

 • 27 maj, klockan 13.00

September

 • 30 september, klockan 13.00

December

 • 16 december, klockan 13.00

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialist­funktioner

På Region Jämtland Härjedalens webbplats finns information om samman­trädestider.

Sammanträdestider för Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Revisionen

Ordförande: Margareta Widell (M)

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 17 januari

Februari

 • 15 februari

Mars

 • 14 mars

April

 • 16 april

Maj

 • 16 maj

Juni

 • 19 juni

September

 • 10 september

Oktober

 • 14 oktober

November

 • 6-7 november

December

 • 4-5 december

Pensionärsrådet

Ordförande: Anton Waara (S)

Sammanträdestider för Pensionärsrådet

Tillgänglighetsrådet

Sidan uppdaterad 2024-06-13