Sammanträdestider

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden till vilka allmänheten ibland inbjuds att lyssna.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har alltid öppna sammanträden. Övriga nämnder har ett eller flera öppna sammanträden per år.

Kommunfull­mäktige

Ordförande: Hanna Wagenius (C)

Sammanträdestider 2018

Februari

 • 8 februari, klockan. 08.30 (inklusive budgetkonferens)

Mars

 • 22 mars, klockan 10.00

April

 • 26 april, klockan 10.00

Maj

 • 21 maj, klockan 18.00

Juni

 • 18 juni, klockan 10.00

September

 • 20 september, klockan 10.00

Oktober

 • 18 oktober, klockan 10.00

November

 • 22 november, klockan 10.00

December

 • 17 december, klockan 10.00 

Sammanträdestider 2019

Februari

 • 7 februari, klockan. 10.00

Mars

 • 28 mars, klockan 10.00

April

 • 18 april, klockan 10.00

Juni

 • 20 juni, klockan 10.00

September

 • 26 september, klockan 10.00

Oktober

 • 17 oktober, klockan 10.00

November

 • 21 november, klockan 10.00

December

 • 19 december, klockan 10.00 

Kommunstyrelsen

Ordförande: Bosse Svensson (C)

Sammanträdestider 2018

Januari

 • 23 januari, klockan 08.30

Februari

 • 20 februari, klockan 08.30

Mars

 • 13 mars, klockan 08.30

April

 • 10 april, klockan 08.30

Maj

 • 8 maj, klockan 08.30

Juni

 • 5 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 21 augusti, klockan 08.30 (budget­­beredning/budget­konferens)
 • 21 augusti, klockan 16.00

September

 • 11 september, klockan 08.30

Oktober

 • 9 oktober, klockan 08.30

November

 • 6 november, klockan 08.30

December

 • 4 december, klockan 08.30

Sammanträdestider 2019

Januari

 • 22 januari, klockan 08.30

Februari

 • 19 februari, klockan 08.30

Mars

 • 19 mars, klockan 08.30

April

 • 9 april, klockan 08.30

Maj

 • 7 maj, klockan 08.30

Juni

 • 4 juni, klockan 08.30
 • 10-11 juni, klockan 08.30 (budget­beredning)

Augusti

 • 20 augusti, klockan 08.30

September

 • 10 september, klockan 08.30

Oktober

 • 8 oktober, klockan 08.30

November

 • 5 november, klockan 08.30

December

 • 3 december, klockan 08.30

Barn- och utbildnings­nämnden

Ordförande: Niclas Daosson

Sammanträdestider 2018

Januari

 • 24 januari, klockan 08.30

Februari

 • 21 februari, klockan 08.30

Mars

 • 28 mars, klockan 08.30

Maj

 • 16 maj, klockan 08.30

Juni

 • 20 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 16 augusti, klockan 08.30

September

 • 26 september, klockan 08.30

Oktober

 • 24 oktober, klockan 08.30

November

 • 28 november, klockan 08.30

December

 • 18 december, klockan 08.30

Sammanträdestider 2019

Januari

 • 30 januari, klockan 08.30

Februari

 • 27 februari, klockan 08.30

Mars

 • 27 mars, klockan 08.30

Maj

 • 22 maj, klockan 08.30

Juni

 • 26 juni, klockan 08.30

September

 • 25 september, klockan 08.30

Oktober

 • 23 oktober, klockan 08.30

November

 • 20 november, klockan 08.30

December

 • 18 december, klockan 08.30

Kultur- och fritids­nämnden

Ordförande: Karin Thomasson

Sammanträdestider 2018

Januari

 • 31 januari, klockan 08.30

Mars

 • 12 mars, klockan 10.00

April

 • 11 april, klockan 13.15

Maj

 • 30 maj, klockan 08.30

Juni

 • 20 juni, klockan 08.30

September

 • 26 september, klockan 08.30

November

 • 7 november, klockan 13.15

December

 • 5 december, klockan 08.30

Sammanträdestider 2019

Januari

 • 30 januari, klockan 08.30

Mars

 • 12 mars, klockan 08.30

April

 • 10 april, klockan 13.15

Maj

 • 29 maj, klockan 08.30

September

 • 24 september, klockan 08.30

November

 • 4 november, klockan 13.15

December

 • 11 december, klockan 08.30

Miljö- och samhälls­nämnden

Ordförande: Florian Stamm

Sammanträdestider 2018

Januari

 • 24 januari, klockan 08.30

Februari

 • 28 februari, klockan 08.30

Mars

 • 28 mars, klockan 08.30

April

 • 25 april, klockan 08.30

Maj

 • 28 maj, klockan 08.30

Juni

 • 20 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 29 augusti, klockan 08.30

Oktober

 • 2 oktober, klockan 08.30

November

 • 7 november, klockan 08.30

December

 • 12 december, klockan 08.30

Sammanträdestider 2019

Januari

 • 16 januari, klockan 08.30 (halvdag)
 • 30 januari, klockan 08.30

Februari

 • 27 februari, klockan 08.30

Mars

 • 27 mars, klockan 08.30

April

 • 29 april, klockan 08.30

Maj

 • 29 maj, klockan 08.30

Juni

 • 19 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 28 augusti, klockan 08.30

September

 • 25 september, klockan 08.30

November

 • 6 november, klockan 08.30

December

 • 11 december, klockan 08.30

Utförarstyrelsen

Ordförande: Nisse Sandqvist

Sammanträdestider 2018

Februari

 • 7 februari, klockan 08.30

Mars

 • 28 mars, klockan 08.30

Juni

 • 7 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 13 augusti, klockan 08.30
 • 29 augusti, klockan 08.30

Oktober

 • 3 oktober, klockan 08.30

December

 • 5 december, klockan 08.30

Tekniska nämnden

Ordförande:

Sammanträdestider 2019

Tekniska nämndens sammanträdestider är ännu inte helt fastställda. Vid ett konstituerande möte den 16 januari 2019 fattar de beslut om kommande sammanträdestider.

Januari

 • 16 januari - konstituerande möte


Socialnämnden

Ordförande: Björn Sandal

Sammanträdestider 2018

Januari

 • 30 januari, klockan 08.30

Februari

 • 27 februari (förmiddag)

Mars

 • 28 mars (gemen­samt med Barn- och utbild­nings­nämnden)

April

 • 24 april (förmiddag)

Maj

 • 22 maj, klockan 08.30

Juni

 • 20 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 28 augusti (förmiddag)

September

 • 25 september (förmiddag)

Oktober

 • 23 oktober (förmiddag)

November

 • 21 november (gemen­samt med Vård- och omsorgs­nämnden)

December

 • 18 december, klockan 08.30

Vård- och omsorgs­nämnden

Ordförande: Mona Modin Tjulin

Sammanträdestider 2018

Januari

 • 31 januari, klockan 08.30

Mars

 • 27 mars, klockan 08.30

April

 • 25 april, klockan 08.30

Maj

 • 31 maj, klockan 08.30

Juni

 • 19 juni (förmiddag)

September

 • 27 september, klockan 08.30

Oktober

 • 25 oktober, klockan 08.30

November

 • 21 november (gemensamt med Social­nämnden)

December

 • 18 december, klockan 08.30

Sammanträdestider 2019

Januari

 • 15 januari - utbildningsdag
 • 31 januari

Februari

 • 21 februari - utbildningsdag VON

Mars

 • 21 mars

April

 • 17 april

Maj

 • 29 maj

Juni

 • 19 juni (förmiddag)

September

 • 25 september

Oktober

 • 24 oktober

November

 • 28 november

December

 • 18 december

Överförmyndar­nämnden

Ordförande: Jim Nilsson

Sammanträdestider 2018

Januari

 • 24 januari, klockan 08.30

Februari

 • 21 februari, klockan 08.30

Mars

 • 21 mars, klockan 08.30

April

 • 18 april, klockan 08.30

Maj

 • 28 maj, klockan 08.30

Juni

 • 20 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 30 augusti, klockan 08.30

Oktober

 • 17 oktober, klockan 08.30

November

 • 21 november, klockan 08.30

December

 • 19 december, klockan 08.30

Gemensam nämnd för upp­handlings­samverkan

Ordförande: Mona Modin Tjulin

Sammanträdestider 2018

Februari

 • 25 februari

Maj

 • 28 maj

September

 • 24 september

December

 • 10 december

Sammanträdestider 2019

Februari

 • 25 februari


Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialist­funktioner

På Region Jämtland Härjedalens webbplats finns information om samman­trädestider.

Sammanträdestider för Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Revisionen

Ordförande: Mats Ell Kott

Sammanträdestider 2018

Januari

 • 12 januari, klockan 08.30
 • 15 januari, klockan 08.30

Februari

 • 23 februari, klockan 08.30

Mars

 • 19 mars, klockan 08.30

April

 • 13 april, klockan 08.30

Juni

 • 1 juni, klockan 08.30

September

 • 7 september, klockan 08.30

Oktober

 • 12 oktober, klockan 08.30

November

 • 16 november, klockan 08.30

December

 • 14 december, klockan 08.30

Arbetsutskottet

Ordförande:

Sammanträdestider 2018

Januari

 • 9 januari, klockan 08.30

Februari

 • 6 februari, klockan 08.30
 • 27 februari, klockan 08.30

April

 • 17 april, klockan 08.30

Maj

 • 15 maj, klockan 08.30

Augusti

 • 14 augusti, klockan 08.30

September

 • 18 september, klockan 08.30

Oktober

 • 16 oktober, klockan 08.30

November

 • 16 november, klockan 08.30

December

 • 11 december, klockan 08.30

Integrations­utskottet

Ordförande:

Sammanträdestider 2018

Februari

 • 27 februari, klockan 13.00

Juni

 • 1 juni, klockan 13.00

September

 • 26 september, klockan 13.00

November

 • 20 november, klockan 10.00

Finans- och ledningsutskottet

Ordförande:

Sammanträdestider 2019

Januari

 • 10 januari, klockan 08.30

Februari

 • 5 februari, klockan 08.30

Mars

 • 12 mars, klockan 08.30

April

 • 16 april, klockan 08.30

Maj

 • 14 maj, klockan 08.30

Juni

 • 19 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 13 augusti, klockan 08.30

September

 • 17 september, klockan 08.30

Oktober

 • 22 oktober, klockan 08.30

November

 • 19 november, klockan 08.30

December

 • 17 december, klockan 08.30

Utvecklingsutskottet

Ordförande:

Sammanträdestider 2019

Januari

 • 10 januari, klockan 13.15

Februari

 • 5 februari, klockan 13.15

Mars

 • 12 mars, klockan 13.15

April

 • 16 april, klockan 13.15

Maj

 • 14 maj, klockan 13.15

Juni

 • 19 juni, klockan 13.15

Augusti

 • 13 augusti, klockan 13.15

September

 • 17 september, klockan 13.15

Oktober

 • 22 oktober, klockan 13.15

November

 • 19 november, klockan 13.15

December

 • 17 december, klockan 13.15

Pensionärsrådet

Ordförande: Mona Modin Tjulin

Sammanträdestider för Pensionärsrådet

Tillgänglighetsrådet

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-12-07