Sammanträdestider

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden till vilka allmänheten ibland inbjuds att lyssna.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har alltid öppna sammanträden. Övriga nämnder har ett eller flera öppna sammanträden per år.

Kommunfull­mäktige

Ordförande: Hanna Wagenius (C)

Sammanträdestider 2020

Februari

 • 6 februari, klockan 08.30

Mars

 • 24 mars, klockan 08.30

April

 • 21 april, klockan 10.00

Juni

 • 17 juni, klockan 10.00

September

 • 4 september, klockan 10.00
 • 24 september, klockan 10.00

Oktober

 • 20 oktober, klockan 10.00

November

 • 17 november, klockan 10.00

December

 • 15 december, klockan 10.00 

Kommunstyrelsen med utskott

Ordförande: Bosse Svensson (C)

Sammanträdestider Kommunstyrelsen 2020

Januari

 • 14 januari, klockan 08.30

Februari

 • 4 februari, klockan 08.30

Mars

 • 11 mars, klockan 08.30

April

 • 7 april, klockan 08.30

Maj

 • 5 maj, klockan 08.30

Juni

 • 9 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 18 augusti, klockan 08.30

September

 • 8 september, klockan 08.30

Oktober

 • 6 oktober, klockan 08.30

November

 • 3 november, klockan 08.30

December

 • 1 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Finans- och ledningsutskottet 2020

Januari

 • 21 januari, klockan 08.30

Februari

 • 18 februari, klockan 08.30

April

 • 1 april, klockan 08.30
 • 28 april, klockan 08.30

Maj

 • 26 maj, klockan 08.30

Juni

 • 16 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 25 augusti, klockan 08.30

September

 • 22 september, klockan 08.30

Oktober

 • 21 oktober, klockan 08.30

November

 • 24 november, klockan 08.30

December

 • 22 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Utvecklingsutskottet 2020

Januari

 • 20 januari, klockan 13.00

Februari

 • 20 februari, klockan 13.00

Mars

 • 23 mars, klockan 08.30

April

 • 27 april, klockan 13.00

Maj

 • 25 maj, klockan 13.00

Juni

 • 15 juni, klockan 13.00

Augusti

 • 24 augusti, klockan 13.00

September

 • 21 september, klockan 13.00

November

 • 2 november, klockan 13.00
 • 23 november, klockan 13.00

December

 • 14 december, klockan 08.30

Barn- och utbildnings­nämnden med utskott

Ordförande: Jananders Mattsson (M)

Sammanträdestider Nämnden 2020

Januari

 • 29 januari

Februari

 • 26 februari

Mars

 • 26 mars

Maj

 • 27 maj

Juni

 • 24 juni

September

 • 30 september

Oktober

 • 22 oktober

November

 • 12 november
 • 26 november

December

 • 16 december

Sammanträdestider Nämnden 2021

Januari

 • 27 januari

Februari

 • 24 februari

Mars

 • 31 mars

April

 • 28 april

Juni

 • 2 juni
 • 24 juni

September

 • 29 september

Oktober

 • 28 oktober

November

 • 24 november

December

 • 17 december

Kultur- och fritids­nämnden

Ordförande: Pelle Lundgren (C)

Sammanträdestider 2020

Januari

 • 29 januari, klockan 08.30

Mars

 • 25 mars, klockan 08.30

April

 • 28 april, klockan 13.00

Maj

 • 18 maj, klockan 08.30

Juni

 • 25 juni klockan 8.30

September

 • 23 september, klockan 08.30

November

 • 11 november, klockan 13.00

December

 • 9 december, klockan 08.30

Miljö- och samhälls­nämnden

Ordförande: Magnus Andersson (C)

Sammanträdestider 2020

Januari

 • 29 januari, klockan 08.30

Februari

 • 26 februari, klockan 08.30

April

 • 1 april, klockan 08.30
 • 29 april, klockan 08.30

Maj

 • 27 maj, klockan 08.30

Juni

 • 15 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 26 augusti, klockan 08.30

September

 • 23 september, klockan 08.30

November

 • 4 november, klockan 08.30

December

 • 9 december, klockan 08.30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Magnus Rönnerfjäll (C)

Sammanträdestider 2020

Januari

 • 29 januari

Februari

 • 26 februari

Mars

 • 18 mars

April

 • 22 april

Maj

 • 20 maj

Juni

 • 18 juni

Juli

 • 1 juli

Augusti

 • 26 augusti

September

 • 23 september

Oktober

 • 22 oktober

November

 • 18 november

December

 • 16 december

Tekniska nämnden

Ordförande: Andreas Köhler (M)

Sammanträdestider 2020

Januari

 • 30 januari

Februari

 • 26 februari

Mars

 • 25 mars

April

 • 29 april

Maj

 • 19 maj

Juni

 • 3 juni

Augusti

 • 31 augusti

Oktober

 • 28 september
 • 21 oktober

November

 • 13 november

December

 • 10 december

Vård- och omsorgs­nämnden

Ordförande: Lise Hjemgaard Svensson (M)

Sammanträdestider 2020

Februari

 • 5 februari
 • 18 februari - utbildningsdag VOF

Mars

 • 26 mars

April

 • 29 april

Maj

 • 27 maj

Juni

 • 18 juni (förmiddag)

September

 • 29 september

Oktober

 • 22 oktober, varav halva dagen tillsammans med SAN

November

 • 25 november

December

 • 17 december

Gemensam överförmyndar­nämnd

Ordförande: Nils Hultin (C)

Sammanträdestider 2020

Februari

 • 20 februari, klockan 08.30

Mars

 • 19 mars, klockan 08.30

April

 • 28 april, klockan 08.30

Maj

 • 28 maj, klockan 08.30

September

 • 24 september, klockan 08.30

November

 • 12 november, klockan 08.30

December

 • 10 december, klockan 08.30

Valnämnden

Ordförande: Pär Fredriksson (M)

Sammanträdestider 2020

Februari

 • 20 februari, klockan 14.00

September

 • 17 september, klockan 14.00

Gemensam nämnd för upp­handlings­samverkan

Ordförande:

Sammanträdestider 2020

Februari

 • 17 februari, klockan 13.15

Maj

 • 18 maj, klockan 13.15

September

 • 21 september, klockan 13.15

December

 • 7 december, klockan 13.15

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialist­funktioner

På Region Jämtland Härjedalens webbplats finns information om samman­trädestider.

Sammanträdestider för Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Revisionen

Ordförande: Kjell Svantesson (S)

Sammanträdestider 2020

Januari

 • 20 januari
 • 21 januari - extrainsatt!

Februari

 • 26 februari

Mars

 • 9 mars

April

 • 14 april

Maj

 • 4 maj

Juni

 • 8 juni
 • 23 juni - extrainsatt

Augusti

 • 20 augusti - extrainsatt!

September

 • 11 september

Oktober

 • 8 oktober

November

 • 2 november
 • 30 november

Sammanträdestider 2021

Januari

 • 18 januari

Februari

 • 15 februari

Mars

 • 8 mars

April

 • 12 april
 • 26 april

Maj

 • 3 maj
 • 17 maj

Juni

 • 14 juni

Augusti

 • 23 augusti

September

 • 13 september

Oktober

 • 11 oktober

November

 • 11-12 november

December

 • 6 december
 • 15 december

Pensionärsrådet

Ordförande: Lise Hjemgaard Svensson (M)

Sammanträdestider för Pensionärsrådet

Tillgänglighetsrådet

Ordförande: Magnus Andersson (C)

Sammanträdestider för Tillgänglighetsrådet

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-10-19