Natur- och kulturstigar på Frösön

På Frösön finns det många kultur- och naturstigar vilka är utmärkta utflyktsmål. Information om varje stig här nedan.

Bilden visar en karta över kultur-och naturstigarna på Frösön

1. Mjällestigen

Stigen är 2,5 km lång och går mest på vägar och lättgångna stigar. Partiet över Öneberget, med fornborgen, har en terräng som delvis är brant, men vid den branta nedfarten från berget finns trappor och ledstång.

Starta där parkeringsplatser är markerade på kartan och gå gärna stigen medurs. Stigen berättar om Frösöns viktiga roll under järnåldern, men även något om natur och vad som kanske göms i Storsjön.

2. Stengårdsstigen

Stigen är cirka 3,5 km lång och i huvudsak lättgången. Höjdskillnaden är närmare 100 m . Vid Frösö camping är det bra att starta. Från receptionen går man ner till campingens nedre del, där man stöter på den markerade stigen.

Stengårdsstigen går nerför backen till en av Frösöns bevarade byvägar, där det bl.a. berättas om gården Mickelsgård och Vallsundets färjeläge. Stigen berättar om Frösön under de senaste århundradena men också om fornlämningar från järnåldern.

3. Östbergets kulturstig

Stigen letar sig fram runt toppen av Östberget. Stigen är 2,6 km lång och går på nyupptagna stigar, som emellanåt kan vara krävande och man bör se upp för rötter som finns i stigen.

Det berättas om naturen och man erbjuds en spännande vy över Östersund. Stigen avslutas med en rekonstruerad fångstgrop, en av flera möjliga tolkningar av groparnas konstruktion.

4. Kyrkstigen

Stigen går på väl upptrampade stigar och vägar och är lättgången. Den är cirka 3 km lång. Vid Frösö kyrka finns en parkering och det är en naturlig start för stigen, men även vid Sommarhagen går det att parkera och börja vandringen.

Stigen berättar om Frösö kyrka och om gården Hovs historia, som går tillbaka till järnåldern för mer än 1000 år sedan. Petersons-Bergers Sommarhagen passeras och vidare till Arnljotlägden, som är spelplatsen för dramat Arnljot varje år i juli månad.

5. Stocke

Stocke är inte någon stig utan fem informationsskyltar som står utmed vägen från Frösö kyrka till F4 på en sträcka av 400 m .

Byn Stocke med sitt gravfält kommer först. Därefter berättas om de byggnader som hör ihop med Frösö Trivialskola, skolan som grundades 1674. Även den gamla organisationen för krigsmakten, indelningsverket, berättas det om.

6. Frösö skans

Inte lång sträcka att gå, men desto mer att upptäcka.

Det var under Baltzarfejden 1611 som Frösö skans byggdes. De uppkastade jordvallarna, som skyddade skansen där den låg vid Storsjöns strand, syns än i dag i landskapet.

Sidan uppdaterad 2024-06-03