Boka idrottsanläggningar och hallar

Företag, privatpersoner och föreningar - alla är välkomna att söka tider och göra förhandsbokningar i kommunens bokningssystem Interbook.

I kommunens bokningssystem Interbook kan du söka efter lediga tider och boka kom­munens idrottsanläggningar och hallar.

Hittar du en tid som passar, fyll i formuläret och skicka en bokningsförfrågan. Vi strävar efter att svara inom en arbetsdag. Observera att vi inte arbetar under helger och röda dagar.

Logga in i Interbook Go

Du som vill göra bokningar behöver ha egna inloggnings­uppgifter till Interbook Go.

Inloggningsuppgifter för föreningar

Befintlig kund

Du som är ansvarig användare knuten till EN förening i vårt tidigare system, kommer få en aktiveringslänk via e-post. Vi skickar den till den e-postadress som finns i den gamla versionen av Interbook.

Om föreningen har underanvändare i systemet, så måste föreningsansvarig lägga upp dessa på nytt. Detta ger er möjlighet att se över vilka underanvändare ni ska ha.

Manual för hur du lägger upp underanvändare Pdf, 211.5 kB.

Om er förening finns som kund i vårt föreningsregister men saknar inloggning för den ansvarige, måste vi skapa den inloggningen åt er. Ni ska INTE lägga upp er förening igen via Interbook Go. Kontakta bokningen@ostersund.se så ordnar vi detta och skickar en aktiveringslänk till den e-postadress ni anger.

Ny kund

Är ni en helt ny föreningskund, som inte finns i vårt register sedan tidigare, registrerar ni er via knappen ”Förening” på inloggningssidan. Där fyller ni i ansökan och ansvarig användare. Kommunen behöver handlägga er ansökan innan ni kan logga in i föreningens namn.

Inloggningssidan i Interbook Go

När ni fått era inloggningsuppgifter ber vi er kontrollera era föreningsuppgifter under ikonen ”Förening”. Kontrollera att adressuppgifter och kontaktuppgifter stämmer. Kontrollera era styrelsekontakter och uppdatera dessa.

Inloggningsuppgifter för privatpersoner

Befintlig kund

Är du en befintlig kund som finns registrerad i det gamla bokningssystemet får du en aktiveringslänk via e-post.

Om du inte har fått ett mail med aktiveringslänk från oss, kontakta bokningen@ostersund.se

Ny kund

Är du en privatperson som inte finns i det gamla systemet registrerar du dig via knappen ”Privat” på inloggningssidan.

Inloggningssidan i Interbook Go

Hyresavgifter för lokaler

Vi har flera olika anläggningar och planer du kan hyra för träning eller tävling.

Allmänna bestämmelser kring bokning

Tävlingsverksamhet och arrangemang

I de flesta sporthallar finns reserverade tider för matcher/arrangemang. Dessa tider skall i största utsträckning användas till matcher, tävlingar eller arrangemang. Matcher som inte kan spelas på dessa tider skall spelas på egen träningstid.

Slutspels-, kvalspel-, och cupmatcher i högre divisioner samt elittävlingar bryter annans träningstid. Övriga arrangemang kan bryta förenings tränings- och tävlingsverksamhet. Beslut om uthyrning på sådan tid fattas av Föreningsservice efter samråd med berörda.

Inställda träningar, matcher, tävlingar eller arrangemang

Avbokningar av träningar ska meddelas till Föreningsservice senast 3 (tre) dagar innan träningstillfället. Om det inte görs så debiteras arrangören hyra enligt gällande taxa.

Inställda matcher, tävlingar eller arrangemang meddelas senast 8 (åtta) dagar före arrangemangsdatumet till Föreningsservice. Om det inte görs så debiteras arrangören hyra enligt gällande taxa.

Föreningsservice nås via kommunens kundcenter:

Föreningsservice telefontider

Vi har telefonen öppen följande tider:

 • Måndag: 13.00-16.00
 • Tisdag: 09.00-12.00
 • Onsdag: 09.00-12.00
 • Torsdag: 13.00-16.00
 • Fredag: 09.00-12.00
 • Helger: Stängt

Ströbokning med mera

Ströbokning och bokning för arrangemang och liknande sker också via Föreningsservice.

Ni kan också boka via Interbook Go via länken längst upp på denna sida. Där släpps alla tider efter det att schemabokningar är gjorda för respektive anläggningar. För sådana bokningar gäller i förekommande fall samma principer och riktlinjer som för säsongsbokning.

Föreningsservice nås via kommunens kundcenter:

Föreningsservice telefontider

VI har telefonen öppet följande tider:

 • Måndag: 13.00 - 16.00
 • Tisdag: 09.00 - 12.00
 • Onsdag: 09.00-12.00 och 13.00-16.00
 • Torsdag: 13.00-16.00
 • Fredag: 09.00-12.00
 • Helger: Stängt

Förberedelsetid

Tid för förberedelser ingår i hyrestiden.

Minimiålder

Du måste vara minst 18 år för att boka våra lokaler.

Rök- och alkoholförbud

Rökning och alkoholförtäring är ej tillåten i Kultur- och Fritids­nämndens/kommun­styrelsens anläggningar och lokaler. Det är inte heller tillåtet att använda sig av dopningsmedel eller metoder som är förbjudna enligt RF:s stadga §100.

Övrigt

 • Anläggning/lokal får inte utnyttjas för annat ändamål än det den är bokad för.
 • Ansvarig ledare skall alltid finnas. Ledaren svarar för gruppens verksamhet, att gruppen känner till och följer gällande ordningsföreskrifter, tillsyn med mera.
 • Ansvarig ledare är skyldig att kontakta respektive vaktmästare i de fall ett arrangemang kan vara "i fara" (ospelbar plan, dåligt väder mm) för att klara ut om arrangemanget går att genomföra.
 • Extra personalkostnader för tid utöver ordinarie öppethållande debiteras förhyraren.
 • Vid förhyrning av anläggning eller samlingslokal skall abonnenten grovstäda använda utrymmen efter avslutad verksamhet.
 • Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att disponera anläggning/-lokal för annat ändamål på abonnerad tid.
 • Eventuell skadegörelse som sker i förhyrd anläggning skall anmälas till ansvarig personal eller Föreningsservice senast påföljande dag. All skadegörelse som uppkommer genom oaktsamhet debiteras den organisation/förening eller enskild person som orsakat skadegörelsen.
 • Kultur- och fritidsnämnden ansvarar inte för personliga tillhörigheter som förvaras på anläggning/lokal.

Ordningsregler

 1. Lokal/anläggning får ej beträdas innan ansvarig ledare har anlänt och ej före utsatt upplåtelsetid.
 2. Omklädningsrum får tas i bruk tidigast 20 minuter före upplåten tid och skall vara utrymt senast 20 minuter efter upplåten tid (gäller ej vid arrangemang)
 3. Ansvarig ledare ansvarar för sitt lag både på och utanför plan vid träning och matcher.
 4. Av tjänstgörande vaktmästare utfärdat spel eller träningsförbud skall respekteras och följas. Följs inte uppmaningen riskerar föreningen att bli avstängd med omedelbar verkan.
 5. Sporthall/gymnastiksal och övriga utrymmen får endast beträdas med gymnastikskor/sportskor med slät sula, som inte färgar av sig.
 6. För fotbollsspel inomhus får endast speciell inomhusfotboll användas.
 7. Redskap skall hanteras varsamt och efter användandet återställs på respektive plats.
 8. Idrottsredskap avsedda för utomhusbruk får inte användas inomhus utan särskilt medgivande från personal på anläggningen.
 9. Det är förbjudet att gå med ytterskor innanför överstigningsbänk då sådan finns.
 10. Det är förbjudet att i duschrum skölja träningskläder och skor.
 11. Det är förbjudet att använda icke vattenlösligt harts, klister eller liknande medel.
 12. Ansvarig ledare skall se till att inga obehöriga finns kvar i lokalen efter avslutad verksamhet, att duschar och kranar är avstängda, att fönster och dörrar är låsta och att lyset är släckt.
 13. Förhyrare som inte följer gällande ordningsregler riskerar att bli avstängd under resten av säsongen.

Brandskyddsregler

Besökare, arrangör och verksamhets­nyttjare (föreningar, förbund och företag) ska följa de regler som finns för brand­skydds­arbete på respektive arena inom Östersunds kommun. Det rör bland annat förbud mot levande ljus, reglerar avstängning av elektroniska apparater och vad du som förening ska göra vid eventuella fel och brister på lampor och lysrör.

Regler för brandskyddsarbete Pdf, 143.1 kB.

Regler vid uthyrning

 • Kultur- och fritidsnämnden tillämpar differentierad hyressättning för Östersunds­föreningar. Det innebär att nämnden tar ut högre hyra för vuxenverksamhet i förhållande till barn- och ungdomsverksamhet. Detta gäller både tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Med barn- och ungdomsverksamhet avses aktiviteter för åldersgruppen 7-20 år.
 • Med vuxenverksamhet avses bland annat aktiviteter för utövare (lag med flera) över 20 år och korpverksamhet. Om ungdomar deltar i seriespel för vuxna tillämpas den högre hyressättningen.
 • För utomstående föreningar, förbund och företag fastställs hyran från fall till fall.
 • Fri hyra gäller vid arrangemang som är berättigat till arrangemangsbidrag ( i princip minst SM-nivå).
 • I hyran för arrangemang ingår vaktmästarservice under anläggningens ordinarie öppethållande. För ytterligare vaktmästarservice debiteras timkostnad enligt gällande taxa.
 • Tid för förberedelse- och efterarbeten likställs med tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Om inställda matcher, tävlingar eller arrangemang ej meddelas Bokning/Bidrag senast åtta dagar före arrangemangsdatumet debiteras hyra.
 • Förskolor, fritidshem, fritidsgårdar med flera debiteras träningshyra om särskilt avtal ej träffats med Teknisk verksamhet.
 • Vid arrangemang ska arrangören söka erfoderliga tillstånd hos samtliga myndigheter för sitt arrangemang.

Principer vid schemaläggning

Isbanor - ishallar och utomhusrinkar

Prioritet

 1. Representationslag och motsvarande inom säsong vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till dessa anläggningar
 2. Ungdomsverksamheten inom säsong vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till dessa anläggningar
 3. Östersundskorpen
 4. Kommunkorpen

Schemaperioder för ishall och utomhusrinkar

 • Period 1: Från säsongsstart till uterinkarna till klara.
 • Period 2: Från uterinkarna är klara till säsongens slut.

Principer för fördelning av tid för ishall

 • 75% till ungdomsverksamhet (inkl. matcher/tävlingar)
 • 20% till lag i div. 1-3 (inkl. matcher)
 • 5% till allmänhetens åkning och slutspel korpserie

Kriterier för fördelning av tider till ungdomsverksamhet

 • Antal aktiviteter (föregående kalenderår)
 • Anläggningsägare
 • Rättvis fördelning mellan pojkar och flickor
 • Barn- och ungdom skall prioriteras bland annat genom att tider före klockan 20.00 i första hand tilldelas dessa grupper

Anmärkning

Under försäsong jämställs bandy med ishockey och konståkning vid fördelning av tider i Ishallen. Fördelning av tider för träning och seriespel inom respektive idrott följer i förekommande fall respektive förbunds prioritering. För allmänhetens åkning avsätts minst 2 timmar i veckan i ishallen (gäller hela säsongen).

Sporthallar, gymnastiksalar, simhallar

Prioritet (gäller ej Sporthallens A-hall)

 1. Barn- och ungdomsverksamhet vars huvudsakliga verksamhet är förlagd inomhus
 2. Representationslag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd inomhus
 3. Övrig vuxenverksamhet vars huvudsakliga verksamhet är förlagd inomhus
 4. Representationslag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd utomhus
 5. Korpverksamhet (seriespel) vars huvudsakliga verksamhet är förlagd inomhus
 6. Barn- och ungdomsverksamhet vars huvudsakliga verksamhet är förlagd utomhus
 7. Privatpersoner och företag

Sporthallar och gymnastiksalar ska vardagar mellan klockan 17.00-20.00 upplåtas för barn- och ungdomsverksamhet.

Prioritet Sporthallens A-hall

Representationslag (damer och herrar) enligt följande prioritet:

 1. Elitlag
 2. Allsvenskan
 3. Division 1-2

Fördelning av tider för träning och seriespel inom respektive idrott följer i före­kommande fall respektive förbunds prioritering. För fritidsgårdarnas verksamhet avsätts minst 1 timme per vecka och gård. Privatpersoner som föregående säsong haft tid i inomhushall kommer automatiskt i sista hand vid fördelning av tider nästkommande säsong.

Fotbollsplaner och fritidsanläggningar

Prioritet

 1. Representationslag och motsvarande inom säsong vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till dess anläggningar
 2. Ungdomsverksamhet inom säsong vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till dessa anläggningar
 3. Östersundskorpen, ÖFK-ligan och liknande

Fördelning av tider för träning och seriespel inom respektive idrott följer i före­kom­mande fall respektive förbunds prioritering. Ungdomsfotboll, interna serier och motsvarande förläggs i första hand till enklare gräs- eller grusplaner. Viss korpfotboll och ÖP-liret förläggs till grusplaner. 

Sidan uppdaterad 2024-05-06