Vi bygger för hållbar och trygg trafik

Foto: En vintertrampare med en buss i bakgrunden

I Östersunds kommun ska alla kunna känna sig trygga i trafiken. Vi bygger, kontinuerligt, en tryggare trafikmiljö framförallt för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. De är oskyddade i trafiken när de går, cyklar eller åker kollektivt. Vi bygger också för att underlätta för alla östersundsbor att gå, cykla eller åka buss istället för att ta bilen, för att färdas kortare sträckor inom tätorterna. Det ger oss bättre luft, mindre buller och det bidrar till att vi kan bli en fossilfri och energieffektiv kommun år 2030.

Läs mer i kommunens Cykeltrafikprogram Pdf, 21.1 MB. och Klimatprogram Pdf, 1.5 MB.

Östersundslänken

De närmaste åren fokuserar vi på Östersundslänken. Längs Kyrkgatan, mellan Jamtli och Centralstationen vill vi skapa en trygg och trevlig miljö för resenärer, minska behovet att byta buss för att nå viktiga knutpunkter och öka det kollektiva resandet.

Läs mer om Östersundslänken

Stadsmiljöavtalet

För att främja hållbara stadsmiljöer kan kommuner sluta avtal med Trafikverket - så kallade stadsmiljöavtal. Det handlar om projekt som bland annat leder till "en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik" där Trafikverket står för en stor del av kostnaden.

Östersunds kommun slöt det första stadsmiljöavtalet med Trafikverket i juni 2018. Efter det har flera avtal tecknats. De har bland annat gällt satsningen på elbussar, flera av stans nya gång- och cykelbanor, cykelgarage och cykelparkeringar samt gång- och cykelbron vid Centralstationen.

Sidan uppdaterad 2024-04-04