Resvis – app för hållbart resande

Appen Resvis ger dig information om resalternativ, klimatutsläpp och restid för olika transportsätt. Du blir belönad i appen för dina gröna trafikval. Var med oss i resan mot ett mer klimatsmart samhälle! 

Skattjakt under Östersund cykelfest!

Den 24-30 juni är det Östersund cykelfest! I samband med den pågår en skattjakt i Resvis! Gör sommarens smartaste val: smörj upp kedjan, pumpa däcken och bli Resvis. Bra för hälsan, bra för klimatet och du kan dessutom vinna priser.

I appens karta finns ett gäng platser markerade som är fina att besöka med cykel. För att delta i tävlingen behöver du bara ladda ner appen, hoppa upp på cykeln och börja besöka platserna. Ju fler platser du besöker desto större chans har du att vinna.

Har du redan registrerat dig är du automatiskt med. Är du inte registrerad är det ett utmärkt tillfälle att göra något bra för dig själv och klimatet!

Konceptbild i form av smartphone i vintertrafik.

Ladda ner appen här

Använd QR-koden för att ladda ner appen så kommer du direkt in till Resvis för Östersund.

Du kan också ladda ner appen via länkarna nedan. Ange då kod oster2022 så kommer du in till Resvis för Östersund.

App Store - Resvis

Google Play - Resvis

QR-kod Resvis

Ladda ner Resvis genom att scanna QR-koden med din mobilkamera

Hjälper dig att resa hållbart

Appen visar hur ditt val av transportmedel påverkar miljön och din hälsa.

  • Miljöpåverkan ser du genom koldioxiduppsläpp.
  • Hälsoeffkter ser du genom hur mycket kalorier du gör av med.
  • För dina vanligaste resmål kan du också se vilket färdsätt som ger minst koldioxidutsläpp.
  • Väljer du ett hållbarare transportsätt som att gå, cykla eller ta bussen får du bonuspoäng i appen.

Resvis kan bidra till hållbar stadsplanering

Förutom att fungera som en ruttplanerare mäter Resvis även resekedjor där man byter transportslag och koldioxidavtryck. De här uppgifterna gör det möjligt för stadsplanerare att mäta trafiksituationen i staden, till exempel vilka cykelstråk som är populära och i framtiden kunna planera efter den informationen.

Hållbara transporter - ett måste för fossilbränslefritt 2030

Att välja hållbara transporter är viktigt om vi ska nå målet att Östersunds kommun ska vara fossilbränslefritt 2030. Östersunds kommun är med och utvecklar appen Resvis. Appen ska vara ett sätt att hjälpa oss att minska våra utsläpp genom att få oss att välja det smartaste sättet att resa på.


Om projektet

Pilotprojektet som tar fram appen ResVis heter "Sustainable Insights: Measure, inform, mobilise" (MIM). Våra samarbetspartners i projektet vill bidra till att skapa grönare och mer hållbara mobilitetssystem för stadsmiljöer. Genom att gå samman hoppas man skapa en spännande lösning som kommer att gynna alla parter. Projektet är finansierat av Nordic Innovation*. Bakom projektet står Östersunds kommun och bolagen Applied Autonomy, Kobla, och Moprim. Projektet pågick mellan den 1 september 2020 till 28 februari 2023.

*Projektet samfinansieras av Nordic Innovation genom deras Nordic Smart Mobility and Connectivity-program. Programmet syftar till att utveckla ett mer hållbart och anslutet transportsystem i Norden och skapa möjligheter för nordiska företag.

Sidan uppdaterad 2024-06-11