Green Flyway

Green Flyway är ett projekt för att skapa en internationell testarena för elflyg och autonoma luftfarkoster I Östersund och Röros kopplat till en luftrumskorridor mellan Trondheim, Röros och Östersund. Målsättningen för projektet är också att utreda luftrumskontroll för autonoma luftfarkoster, anpassa flygplatser till eldrift, arbeta för att utveckla elflyglinjer samt sprida kunskap och kompetens.

Projektet har beviljats 14,2 miljoner kronor på svensk sida och cirka 5,5 miljoner NOK. Projektet startade upp den 20 november 2019 och pågår till den 30 september 2022.

Luftkorridoren mellan Östersund och Röros är ett meteorologiskt och topografiskt intressant område för tester av elflyg och drönare. Dessutom finns det existerande infrastruktur i området och kunniga aktörer inom flygsektorn, som tillsammans skapar mycket bra förutsättningar för en testarena.

Sidan uppdaterad 2023-03-16