Kontaktperson

Tonårig kille sågar ved, och får hjälp av en man.

En kontaktperson fungerar som ett viktigt stöd för ett barn, en ungdom eller vuxen.

Att vara kontaktperson

Vill du göra en insats som medmänniska? Att vara kontaktperson kan handla om att göra roliga saker som att gå på bio, hänga med på aktiviteter, fika på stan eller laga middag. Ibland kan det vara att motivera personen att komma igång med aktiviteter eller få struktur i sin vardag.

Mer om att vara kontaktperson

Du kan vara kontaktperson för;

 • Ett barn eller tonåring med beslut enligt LSS eller SoL
 • En vuxen med beslut enligt LSS eller SoL

Det kan finnas olika skäl till att någon behöver en kontaktperson. Den som behöver kontaktperson kan ha någon form av fysisk, intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning och/eller någon form av sociala problem

I ett uppdrag som kontaktperson träffas ni regelbundet på fritiden ett visst antal timmar per månad. Utifrån personens behov bestämmer ni tillsammans vad ni vill hitta på.

Det kan till exempel vara att:

 • Hitta på olika aktiviteter så som bio, café, idrott, sportevenemang eller friluftsliv - beroende på intresse och lust. Vi försöker matcha personer med liknande intressen!
 • Ge råd och stöd vid behov
 • Motivera till sysselsättning, aktiviteter och struktur i vardagen
 • Motivera till att personen kommer ut i sociala sammanhang för att bryta social isolering och stötta till att personen knyter egna kontakter.
 • Fungera som förebild inom olika områden

Uppdraget ger en viss ersättning och kan när som helst avslutas av båda parter.

Vi ställer inte några krav på särskild utbildning eller yrkeskompetens. Du behöver heller inte vara på ett speciellt sätt. Vi söker kontaktpersoner i olika åldrar med olika bakgrunder, erfarenheter och intressen. Däremot behöver du ha intresse av att skapa en relation som varar under en längre tid och viljan att engagera dig.

Vad önskar vi av dig som kontaktperson?

Vi ser gärna att du som ansöker om att bli kontaktperson:

 • Har fyllt 18
 • Lever under stabila och ordnade förhållanden
 • Har tid och engagemang
 • Kan visa goda referenser
 • Har goda kunskaper i det svenska språket
 • Inte har ett pågående missbruk
 • Inte har ett eget pågående ärende inom socialtjänsten och/eller LSS
 • Inte förekommit i polisens belastningsregister, utifrån allvarligare brott, under de senaste 5 åren
 • Inte förekommer i polisens misstankeregister
 • Inte förekommit i socialregistret, utifrån bristande föräldraförmåga, under de senaste 5 åren
 • Är medveten om att ett frivilligt uppdrag som kontaktperson/kontaktfamilj inte är att se som ett extraarbete

Du som behöver en kontaktperson

Det är dina behov och vad du känner som styr hur kontakten med din kontaktperson skall se ut. Det kan innebära att din kontaktpersons uppdrag till exempel blir att lyssna, finnas tillgänglig, vara en förebild och/eller hjälpa dig i personliga angelägenheter.

Det vanliga är att du träffar din kontaktperson en gång i veckan, tar en promenad, fikar tillsammans eller gör någon annan aktivitet. Kontaktpersonen har tystnadsplikt. Det innebär att hen inte får berätta om dig för andra personer.

Alla har rätt att ansöka om kontaktperson

Kontaktpersonen är en frivillig insats enligt Social­tjänstlagen (SoL) eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialtjänstlagen är en ramlag. Det innebär att alla har rätt att ansökan om kontaktperson via denna lag. Har man beviljats kontaktperson via Socialtjänstlagen är det en tidsbegränsad insats. Det innebär att beslutet följs upp och omprövas med jämna mellanrum.

LSS är en rättighetslag. Det innebär att du behöver tillhöra någon av personkretsarna för att beviljas kontaktperson enlig LSS.

Så ansöker du om kontaktperson

Du ansöker om kontaktperson via knapparna här nedanför. Har du frågor kan du kontakta Kundcenter - se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Kontaktfamilj och stödfamilj

Det här är en annan typ av stöd där ett barn är delaktig i familjens vardag vissa dagar eller helger. En stödfamilj eller kontaktfamilj kan se olika ut. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående med eller utan barn. Det viktigaste är att du eller ni har resurser över i form av tid, tålamod och engagemang

Läs mer om kontaktfamilj

Läs mer om stödfamilj LSS

Att göra en insats för ett barn

Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar – exempelvis som kontaktperson, familjehem, kontaktfamilj eller god man. Här hittar du berättelser om hur det kan vara att göra olika insatser för barn.

mininsats.se

Sidan uppdaterad 2024-05-02