Samarbete med civila samhället

Har din organisation en idé om samarbete som leder till att fler blir inkluderade på arbetsmarknaden? Här kan du läsa mer om Civil­samhälles­lotsen och hur du tar kontakt. Här finns också en checklista med frågor som behöver vara besvarade innan du presenterar din idé för kommunen.

Kvinna i randig blus formar sina båda händer till ett hjärta

Det finns många aktörer i det civila samhället som arbetar med och för individer och grupper som är i behov av att etablera sig på arbetsmarknaden. Exempel är frivilligorganisationer, ideella organisationer, arbetsintegrerade sociala företag och föreningar. Dessa aktörer är bra komplement till kommunens verksamheter för personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden.

För att kommunen lättare ska kunna samarbeta med aktörer i det civila samhället har vi startat Civilsamhälleslotsen. Kommunen vill genom lotsen lättare kunna samarbeta med aktörer i det civila samhället som är inriktade på att öka integrationen, minska utanförskapet och hjälpa människor att komma närmare arbetsmarknaden. 

Skicka in förfrågan

Har du en idé och vill skicka in din förfrågan? Eller vill du bara ställa en fråga? Mejla till Lena Allonen på Arbetsmarknadsenheten.

Så här funkar Civilsamhälleslotsen steg för steg

 1. Skicka in din/ ert förfrågan om samarbete till kommunen.
 2. De som jobbar med Civilsamhälleslotsen träffas för att gå igenom förfrågan.
 3. Vid behov hör vi av oss till personer med andra kompetenser. Exempelvis jurist, upphandlare eller handläggare på Kultur- och fritidsförvaltningen.
 4. Ni får komma och presentera er idé.
 5. Civilsamhälleslotsen lämnar förslag till beslut till kommundirektör.
 6. Vid behov tar vi frågan vidare till Integrationsutskottet.

Checklista inför presentation hos Civil­samhälles­lotsen

Förbered svar på följande frågor inför möte med Civilsamhälleslotsen:

 • Beskriv din/er verksamhet (exempelvis inriktning, syfte, bemanning, lokaler, finansiering, budget)
 • Organisationsform (exempelvis förening, arbetsintegrerande socialt företag)
 • Vad vill du/ni konkret göra? (idé som du/ni vill presentera)
 • Vilka aktiviteter ingår i det du/ni vill göra? (en mer detaljerad beskrivning av ovanstående fråga)
 • Hur vill du/ni att samarbetet med kommunen ska se ut? (exempelvis kompetens, medfinansiering, samverkansarenor)
 • Målgrupp (vilken är målgruppen, vilka behov har målgruppen, hur möter era aktiviteter behoven hos målgruppen)
 • Organisation (exempelvis styrelse, ledning, antal medarbetare, frivilligarbetare)
 • Kompetens (kompetens finns inom verksamheten, behov av kompetens)
 • Vilka har du/ni samarbete med? (exempelvis Arbetsförmedlingen, andra liknade verksamheter)
 • Om samarbete med andra, hur ser samarbete ut? (exempelvis lokaler, kompetens, finansiering, arbetsuppgifter)
 • Övrigt (om det är något utöver ovanstående som du/ni vill presentera)

Exempel på samarbete idag

Erikshjälpen

Erikshjälpens second hand-butik öppnade i september. Där får 25 personer som står utanför arbetsmarknaden erfarenhet av arbetslivet. Kommunens del i samarbetet är att ha två medarbetare på plats som fungerar som coacher och handledare. Kommunen får också del av de eventuella stadsbidrag och handledararvoden som följer med vissa av deltagarna från Arbetsförmedlingen. Det är kommunens arbetsmarknadsenhet som fördelar de 25 platserna.

Hej främling

Hej främling bidrar med en fördjupad kunskap kring de personer i etableringen som ska matchas mot praktik och arbete i kommunen. Genom sina aktiviteter känner de ofta målgruppen (eller en stor del av den) bättre än vad en arbetsförmedlare eller etableringskoordinator kan göra. Den kunskapen används för att matchningarna ska bli träffsäkrare.

Sidan uppdaterad 2018-02-12