Samarbete med civila samhället

Ser du och din ideella förening, organisation eller samfund ett behov som finns i samhället? Har ni idéer på vad som behöver göras? Kontakta kommunen så kan vi tillsammans hjälpas åt!

Närbilder på två yngre kvinnor som tittar på varandra. De befinner sig i en stadsmiljö.

Det civila samhället är bra på att identifiera och se olika komplexa behov i samhället. Ofta finns också mycket tankar och idéer på vad som går att göra för att lösa olika samhällsutmaningar. Frivilligorganisationer, ideella föreningar eller arbetsintegrerade sociala företag är därför ett bra komplement till kommunens egna verksamheter och insatser.

Samarbetet kan till exempel handla frågor som rör integration, sysselsättning för ungdomar, att motverka mäns våld mot kvinnor, att hjälpa människor att komma närmare arbetsmarknaden, motverka psykisk ohälsa eller att det ska finnas fler aktiviteter på landsbygden.

Olika former av finansiering

Ibland kan det finnas pengar att söka för att genomföra dina idéer. Läs mer här:

Bidrag och föreningsbidrag

Bidrag och stöd vid landsbygdsutveckling

Stiftelser och fonder

Vill du veta mer?

Har du en idé och vill skicka in din förfrågan om samarbete? Eller vill du bara ställa en fråga? Mejla till Jon Söder.

Olika former av samarbeten

Vad är idéburet offentligt partnerskap (IOP)?

  • Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett samarbete mellan kommuner, regioner och idéburen verksamhet. Parterna samarbetar kring en samhällsutmaning där alla parter bidrar med olika resurser. Det kan vara pengar, lokaler, personer, volontärer, material, kunskap eller nätverk. Ingen av parterna ska gå med vinst utan eventuellt överskott återbetalas när ett partnerskap avslutas.
  • IOP är ett mellanting mellan föreningsbidrag och upphandling av tjänster och bygger på ömsesidig tillit mellan parterna.
  • Samarbetsformen skapar möjlighet till flexibilitet och kreativa lösningar. Avtalen är utformade för att kunna greppa över komplexa frågor. Det finns även goda möjligheter att omformulera dem och ta in fler aspekter, som från början var okända.

Upphandling

  • När det råder en konkurrenssituation får kommunen inte använda IOP. Då är det istället upphandling som gäller. Det finns några olika varianter av upphandling som är lämpliga när beställaren bedömer att idéburen sektor är lämpligaste utföraren.
  • Läs mer om det på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Mer om IOP och exempel på samarbeten idag

Sidan uppdaterad 2023-04-26