Ensam­kommande barn

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd här (ensam­kommande barn) får enligt Lag om god man till ensam­kommande barn (2005:429) en god man förordnad av överförmyndaren.

Den som är en god man till ett ensamkommande barn har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Om barnet beviljas uppehållstillstånd ska den gode mannen ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Det är Social- och arbets­marknads­förvaltningen som utreder frågan om särskild förordnad vårdnadshavare och tingsrätten som tar beslut om förordnande.

Du som vill bli god man för ensam­kommande barn

Om du är intresserad av uppdrag som god man för ensamkommande barn kan du fylla i en intresseanmälan och skicka till överförmyndarnämnden. Du kommer därefter att bli kallad till en informationsträff på överförmyndarkansliet där du får mer information om uppdraget och kan ställa eventuella frågor.

Du som är god man för ensamkommande barn

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-06