Ensam­kommande barn

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd här (ensam­kommande barn) får enligt Lag om god man till ensam­kommande barn (2005:429) en god man förordnad av överförmyndaren.

Vad gör en god man för ensamkommande barn?

Den som är en god man till ett ensamkommande barn har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Om barnet beviljas uppehållstillstånd ska den gode mannen ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Det är socialtjänsten som utreder frågan om särskild förordnad vårdnadshavare och tingsrätten som tar beslut om förordnande.

 

Du som vill bli god man för ensam­kommande barn

Om du är intresserad av uppdrag som god man för ensamkommande barn anmäler du intresse via vår e-tjänst Recruto. Vi gör en lämplighetsprövning och om vi bedömer dig som lämplig blir du erbjuden att gå en utbildning. Därefter kallar vi dig till ett introduktions­samtal där för får möjlighet att ställa frågor om uppdraget.

 

Du som är god man för ensamkommande barn

Överförmyndarnämnden har beslutat att den som är god man för ensamkommande barn i våra kommuner ska lämna in en redogörelse en gång per kvartal och få arvode för sitt uppdrag när redogörelsen granskats. Du lämnar in redogörelsen i Provisum e-tjänst. Där kan du också lämna tillgångsförteckningen och eventuell årsräkning/sluträkning.

 

Utbildningar och informationsmaterial

Sidan uppdaterad 2024-01-09