Vill du hjälpa ensamkommande barn?

Är du nyfiken? Tycker du om andra människor? Vill du bidra till en god integration i vårt samhälle?

De barn och unga som kommer till Östersund kommer främst från Afghanistan och länder i Afrika. De är mellan 14 och 17 år gamla och placeras i något av kommunens HVB-hem eller i familjehem. Varje barn får en god man under asylprocessen och därefter en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Kommunen ansvarar för barnens omvårdnad, boende och integration. Men många av barnen har behov av ytterligare tid i familjeliv för att kunna växa och utvecklas på ett bra sätt. Deras behov grundar sig endast i att de är unga människor, inte i att de har någon speciell problematik. Barnen har ingen släkt eller familj i Sverige. De behöver bygga upp ett socialt nätverk och där du kan vara en viktig del. Gemensamt för alla barn är att de behöver lära sig det svenska språket som är nyckeln in i samhället.

Att bjuda in ett ensamkommande barn i sitt liv och sitt hem kan vara både lärorikt och berikande. Det innebär ett ömsesidigt givande och tagande, kan ge dig mångfald och öppna nya dimensioner i tillvaron. Du kan bidra till barnets välmående, utveckling och integration i vårt samhälle.

Vem söker vi?

Du har ett stort intresse för människor och lätt för att bry dig om. Du är lyhörd och kan dela med dig av din tid och ditt engagemang. Egen familj är inte ett krav för att hjälpa ett ensamkommande barn. Att vara ensamstående är alltså inget hinder.

Du kan på flera olika sätt bidra i mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen. Det viktigaste är ditt engagemang och din vilja att stödja och hjälpa!

Det finns behov av olika former och grader av stöd. Det kan vara allt från att du har ett barn inneboende hos dig, till att du träffar ett barn några gånger i månaden. Kommunen behöver människor till olika uppdrag.

De olika uppdragen

Familjehem

Ett familjehem är en enskild familj som öppnar sitt hem mer stadigvarande för barn eller ungdomar. Uppdraget kan gälla kortare eller längre tid. Ett krav är erfarenhet av barn och ett intresse för människor.

Ni har en stabil familjesituation där er familj känner att ni har tid och engagemang för ett barn som behöver det. Det ska vara ett hem där barnet kan ingå i familjegemenskapen, är accepterat och välkommet och där barnet känner tillit till er.

Familjehem - läs mer om uppdraget och hur ni anmäler ert intresse

God man för ensamkommande barn

En god man träder in i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Han eller hon ansvarar för barnets personliga förhållanden och jobbar för att tillvarata barnets rättigheter. En god man företräder barnet i såväl personliga som ekonomiska och rättsliga frågor.

God man för ensamkommande barn - läs mer om uppdraget och hur du anmäler ditt intresse

Särskilt förordnad vårdnadshavare

När barnen får permanent uppehållstillstånd utses en särskilt förordnad vårdnads­havare istället för en god man. I många fall är det den som varit god man som även tar på sig uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare.

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär framför allt att vara medmänniska. Barn vill och behöver bli sedda. Du och din familj kan bli kontaktfamilj för ett barn som skulle må bra av extra kontakt med andra vuxna. Du kan hjälpa ett barn som behöver särskild träning och stimulans.

Kontaktfamilj - läs mer om uppdraget och hur du anmäler ditt intresse

Kontaktperson/resurs

Det är barnets behov och hur han eller hon känner som styr hur kontakten med en kontaktperson ska se ut. Det kan innebära att en kontaktpersons uppdrag till exempel blir att lyssna, finnas tillgänglig, vara en förebild och/eller hjälpa barnet i personliga angelägenheter.

Utifrån vad barnet önskar träffas ni kanske någon gång i veckan eller mer, tar en promenad, fikar, går på bio eller hittar på något annat tillsammans.

Kontaktperson - läs mer om uppdraget och hur du anmäler ditt intresse

Ersättning

Ersättningen utgår för uppdragen, men det viktigaste är ditt engagemang. Om du engagerar dig får du väldigt mycket tillbaka! Det är en förmån att få hjälpa och stötta ett barn, att få se vad det betyder att följa och uppmuntra ett barns utveckling.

Frågor?

Vill du veta mer om uppdragen eller är intresserad av att ta på dig ett uppdrag, kontakta Socialtjänsten i Östersunds kommun. Vill du bli god man kontaktar du Överförmyndaren i Östersunds kommun.

Sidan uppdaterad 2023-04-26