Stödfamilj LSS

Två glada barn som leker i snön.

En stödfamilj kan ge värdefullt stöd och avlastning till en familj som har barn med funktionsnedsättning.

I dag bor de flesta barn och ungdomar med funktionsnedsättning hos sina familjer. För att underlätta för dessa familjer finns möjlighet att få avlastning i form av exempelvis stödfamilj.

Du som vill bli stödfamilj

Uppdraget som stödfamilj passar dig som har engagemang och intresse för andra människor. Som stödfamilj får du/ni chansen att lära känna ett barn med funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning innebär att barnet kan ha exempelvis Downs Syndrom, ADHD eller autism. Stödfamiljer behövs en till flera helger i månaden och ibland under vissa skollov. Ni får ersättning för uppdraget och visst stöd och utbildning.

I vissa fall bor barnet periodvis i stödfamiljen. Det kallas då familjehem.

Du som söker stödfamilj

Har du ett barn med funktionsnedsättning och önskar stödfamilj så ska du vända dig till Kundcenter eller kuratorn på barn- och ungdomshabiliteringen.

Sök stöd enligt LSS

Kontaktfamilj

Även barn utan funktionsnedsättning kan behöva en "extra" familj. Det kan till exempel handla om barn till en ensamstående förälder som saknar ett nätverk. Denna typ av stöd kallas kontaktfamilj.

Kontaktfamilj

Kontaktperson

Kontaktperson är en annan typ av stöd för ett barn, en ungdom eller en vuxen. En kontaktperson träffas regelbundet för att göra aktiviteter tillsammans.

Läs mer om kontaktperson

Sidan uppdaterad 2024-02-20