Grus och löv

Foto: en dataskärm i en kupé som visar ett grönt vägnät

Den stora sopningen av gator, trottoarer, cykelbanor och parkeringar i tätbebyggda områden, gör vi på våren. Då sopar vi upp allt grus efter vintern. Under sommaren underhållssopar vi och under senhösten sopar vi upp löven.

Stora vårsopningen 2022

Vi kan inte börja sopa förrän

  • snön smält undan
  • det är plusgrader under större delen av dygnet

Då först kan vi börja sopa upp allt grus som vi spridit ut under vintern.

Följ vårt arbete med att sopa upp grus på kartan. Grått är osopade eller bara grovsopade ytor. Är ytan grön är den färdigsopad. Kartan stämmer dock inte alla detaljer. Tekniken och den mänskliga faktorn spelar in. Men i stora drag syns det på kartan var vi sopar. Vi har till den 31 maj på oss att sopa klart.

I år har vi tjuvstartat lite med de kombinerade gång- och cykelbanorna, men vi börjar på riktigt den 25 april med att sopa i centrum och arbetar oss sedan ut mot ytterområdena. Vi arbetar intensivt under våren, med flera arbetslag, och räknar med att vara klara med

  • kombinerade gång- och cykelbanor den 15 maj
  • gator, trottoarer, övriga ytor den 31 maj

Läs mer om den stora vårsopningen nedan

Försöket med att binda damm och sopa för bättre luft, avbryts

Från mitten av mars 2022 har vi spridit en saltlösning och sopat längs en speciell rutt genom stan för att förbättra luftkvaliteten. Genom att sprida saltlösning binds dammet i gruset innan sopningen. Detta minskar partiklarna i luften och förbättrar luftkvaliteten.

Försöket med dammbidningen avbröts den 10 maj vilket var några veckor tidigare än beräknat, på grund av några trafikincidenter som tillskrevs halka på grund av saltet.

De aktuella sträckorna gick från Frösöbron, längs Färjemansleden och Rådhusgatan, längs Kyrkgatan och längs Strandgatan och Gränsgatan, vidare längs Stuguvägen, Krondikesvägen, Fagerbacken och Hagvägen.

Läs mer om åtgärderna för bättre luft i staden

Karta över centrala Östersund

Rutten för dammbindning. Klicka för större karta

Vårens stora sopning

Vi kan inte börja sopa förrän

  • snön smält undan
  • det är plusgrader under större delen av dygnet

Då först kan vi börja sopa upp allt grus som vi spridit ut under vintern.

Vi börjar alltid i centrala stan mellan Rådhusgatan och Storsjön, och mellan Arkivgatan och Gränsgatan. För rättvisans skull arbetar vi oss sedan, vartannat år, från centrum och ut mot ytterområdena, och vartannat år från ytterområden och in mot centrum.

Våren 2022 börjar vi i centrum och arbetar oss ut mot ytterområdena.

Så här går sopningen till

För att det inte ska damma, blöter vi upp gruset innan vi sopar upp det. Därför får det inte vara minusgrader när vi arbetar.

I ett arbetslag har vi har minst tre fordon som samarbetar och går efter varandra. En vattenbil som blöter gruset, ett fordon med sop som sopar ihop gruset och ett fordon som suger upp gruset. Så stora arbetslag måste jobba effektivt av både ekonomiska och miljömässiga skäl.

Vi sopar ofta samma yta fler än en gång; först en grovsopning och därefter en finsopning.

Vi åker inte ut och sopar här och där enligt önskemål, utan det som, av olika anledningar, blir kvar tar vi under sommarens underhållssopning.

Vi har som målsättning att vi ska vara klara med vårens sopning

  • den 15 maj på kombinerade gång- och cykelbanor
  • den 31 maj på övriga ytor

Fyratusen ton grus på tre miljoner kvadratmeter

Vintern 21/22 använde vi ca 10 000 ton grus till halkbekämpning vilket är 2 000 ton mindre än förra säsongen. Mycket av gruset försvinner på annat sätt; en hel del följer med vid snöröjningen. Vi räknar med att det är mellan hälften och en tredjedel av gruset som ligger kvar och som vi måste sopa upp. Det kommer att vara 17 maskiner som arbetar med sopningen av 3 miljoner kvadratmeter.

Effektivt och rättvist

När vi sopar och spolar gator och trottoarer, arbetar vi alltid utifrån en noga fastställd plan där vi nyttjar maskiner, chaufförer och bränsle på effektivast möjliga sätt. Vi betar av område efter område i en viss ordning som är den mest effektiva utifrån kostnader och tidsåtgång.

I vårt arbete utgår vi också ifrån likställighetsprincipen; att kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar i samma situation ska behandlas lika - Kommunallagen (2017:725).

Varför lämnas det osopat?

I Östersund gäller datumparkering mellan 1 oktober och 31 maj. Det är för att vi ska kunna komma åt att snöröja och sopa alla ytor. Står det bilar felparkerade måste vi lämna den ytan. Då blir den inte sopad på våren utan möjligtvis senare vid vår underhållsopning under sommaren, om inget hinder står i vägen då.

Läs mer om datumparkering

Grus från privata fastigheter

Fastighetsägare får inte sopa ut grus från den egna fastigheten och ut på trottoarer eller gator. Däremot blir vi glada om fastighetsägare hjälper oss att sopa ut gruset från gångbanan som gränsar till fastigheten. Vi har svårt att sopa nära byggnader och staket med våra stora maskiner.

Läs mer om fastighetsägares ansvar för gångbanor

Kommunala fastigheter

Vi brukar börja med förskolorna så att barnen tar sig fram på sina trehjulingar. Även skolgårdar är prioriterade så att eleverna kommer igång med sina uteaktiviteter.

Gruset lämnar vi till återanvändning

Vi skickar tillbaka gruset till vår leverantör som kan använda gruset exempelvis som anläggningsmaterial.

På sommaren underhållssopar vi

I centrala stan sopar vi varje morgon.

I övriga tätbebyggda områden underhållssopar vi. Varje vardag mellan kl. 7 - 16 går en sopmaskin någonstans i Östersund. Det innebär att alla gator och trottoarer blir sopade minst en gång under sommaren.

På hösten sopar vi upp löv

Den sista sopningen innan vintern gör vi på senhösten för att sopa upp löv. Våta löv kan ge problem med halka i trafiken. Dessutom sätter löven igen rännstensbrunnar med översvämning som följd.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-05-10