Gatubelysning

Modern gatubelysning lyser upp gång- och cykelväg och bilväg i dimman

Det finns cirka 20 000 gatlyktor som lyser upp gator, cykelbanor, parker och andra utemiljöer i kommunen. Cirka 15 000 av dessa äger och under­­håller kommunen medan vägbelysnings­föreningar och Trafik­verket sköter resten.

Använd reflex

Det är inte bara på landsbygden som reflexer behövs. I stadstrafik är lika viktigt att bära reflex, trots gatlyktor. De flesta olyckor med gående inträffar i tätbebyggda områden med gatubelysning.

Kom ihåg att använda reflex!

Allt ljus på oskyddade trafikanter

Vårt fokus är att lysa upp och skapa trygghet där gångtrafikanter och cyklister färdas, det vill säga längs trottoarer och på gång- och cykelbanor. Extra stark belysning vill vi ha vid övergångsställen, korsningar, cykelöverfarter och busshållplatser.

Oskyddade trafikanter ska inte lockas till farliga vägsträckor

Lika viktigt är det att släcka ned och ta bort belysning längs vägar som bara är tänkta att trafikeras av motorfordon, och där hastighetsbegränsingen är tämligen hög. Genom att ta bort gatubelysningen, gör vi dessa farliga vägsträckor mindre lockande för gångtrafikanter och cyklister. Motorfordon är utrustade med starka strålkastare så chaufförer behöver egentligen inte gatubelysningen.

Där vi tänder för människor byter vi till armaturer som riktar ljuset nedåt, där det behövs. Det minskar ljusföroreningarna*. Genom att släcka för bilar och tända för människor slösar vi inte heller med energin.

Detta följer de riktlinjer för gatubelysning som är politiskt beslutade för Östersunds kommun.

Belysning bara där den behövs - och där ska det vara bra belysning!

Vägavsnitt där vi släcker för bilar och tänder för människor

 • Basvägen i Torvalla (2020)
 • Fäbodleden i Torvalla (2021)
 • Litsvägen mellan Pampasrondellen och Armegränd (2021)
 • Trondheimsvägen i Lugnvik (2023)
 • Lugnviksvägen vid Göviken (2024, etapp 1)

* ljusföroreningar: Gatubelysning, fordons strålkastare, skyltar, skyltfönster etc. "smutsar ner" och stör nattmörkret. Det stör djur, natur och även människor.

Läs mer om ljusföroreningar på Sveriges lantbruksuniversitets hemsida

Dagsljuset styr gatubelysningen

Det är dagsljuset som styr när gatlyktorna ska tändas och släckas. När det blir tillräckligt mörkt ute så tänds belysningen och den släcks när det ljusnar på morgonen.

Om gatubelysning lyser under dagtid beror det, så gott som alltid på att vi jobbar med belysningen. Om gatubelysningen är tänd i mer än tre dygn får du gärna felanmäla, se nedan.

Slocknade gatlyktor

Hjälp oss genom att felanmäla slocknade gatlyktor men tänk på att kommunen inte ansvarar för alla gatlyktor, se nedan.

Felanmälan av utemiljön

Har du sett något fel på gator, torg eller i parker? Något som saknas eller är trasigt? Gör en felanmälan

Vad är en felanmälan?

Illustration på nedklottrad parkbänk, vintercyklist, knäckt trädgren mot en kartbakgrund.

Klicka på bilden för att felanmäla

Felanmäl Trafikverkets gatubelysning

Det är Trafikverket som ansvarar för gatubelysningen längs:

 • E14 genom Brunflo
 • Vallaleden - Rödövägen genom Frösön
 • Vallsundsbron
 • Gång- och cykelvägen längs väg 604 från Vallsundsbron mot Slandrom
 • Med flera vägar se
  Nationell vägdatabas och välj "väghållare"

Felanmäl Trafikverkets gatubelysning

Felanmäl till vägbelysningsföreningar

Det finns närmare etthundra vägbelysningsföreningar inom kommunen. Kontakta din vägbelysningsförening om du vill felanmäla.

Så här jobbar vi med våra slocknade gatlyktor

Av olika anledningar slocknar gatlyktor.

Stora kabelfel tar tid att hitta och laga

Om hela kvarter är drabbade, kan det vara brott på en elkabel i marken. Sådana brott tar tid att hitta. De är också svåra att åtgärda vintertid. Då försöker vi fixa felet provisoriskt tills det går att gräva i marken.

Enstaka slocknade gatlyktor

Enstaka gatlyktor slocknar ofta för att "lampan har gått", det vill säga att ljuskällan har gett upp och behöver bytas. Det skulle bli mycket dyrt om vi åkte ut med en skylift för att byta varje enstaka ljuskälla som slocknat. Därför byter vi inte dessa, om vi snart ska byta ljuskällor i hela området.

Karta där fem områden är utmärkta

Vår underhållsplan rullar över fem år och fem områden

Ljuskällor har normalt en livslängd på cirka fem år. Därför har vi en underhållsplan som rullar över fem år och fem områden.

Områdena är

 • Frösön och Lugnvik
 • Centrala Norra
 • Brunflo, Lit och Annersia
 • Centrala Södra
 • Odensala och Torvalla (2024 med början senhösten 2023)

Varje år byter vi alla ljuskällor i ett helt område under årets första månader. En månad senare går vi igenom området igen och kollar så att allt fungerar. Efter den kontrollen ska ljuskällorna hålla i 5 år. Sen är det dags för ett nytt byte av alla ljuskällor i hela området.

En underhållsplan som håller

2019 började vi att fasa in den underhållsplan som vi jobbar efter idag. Den bygger på ljuskällornas normala livslängd som är 5 år. Det har varit några år då vi både har bytt ljuskällor efter behov, och bytt ljuskällor enligt underhållsplanen. Från och med 2025 är vi ikapp med underhållsplanen. Då kommer vi att byta ut ljuskällor i ett område i rätt tid, innan allför många gatlyktor har slocknat. Enstaka byten av ljuskällor, efter behov, kommer vi även i fortsättningen att behöva göra men i betydligt mindre omfattning.

Klimatsmarta armaturer med LED-platta

För att klara kommunens miljömål och för att spara pengar byter vi, succesivt, ut hela armaturer till nya klimatsmarta armaturer med en inbyggd LED-platta som ljuskälla. De drar mindre energi och har en livstid på cirka 25 år.

Tack vare sådana projekt har vi kunnat sänka energiförbrukningen från cirka 8 200 000 Kwh till cirka 4 000 000 Kwh mellan åren 2008-2018, trots att staden Östersund har vuxit under samma period.

Korsningar, övergångsställen och busshållplatser är prioriterade

Men vi åtgärdar alltid en slocknad gatlykta som står där behovet av ljus är stort. Det kan exempelvis vara vid korsningar, övergångsställen eller busshållplatser.

Nya ljuskällor kan upplevas bländande

När vi har bytt ljuskällor kan boende i närheten uppleva att gatlyktor bländar mer än förut. Det är helt normalt och ingenting vi åtgärdar. Den gamla ljuskällan sjöng på sista versen och gav ett sämre ljus. Den nya ljuskällan ger "rätt" styrka på ljuset.

 

Sidan uppdaterad 2024-04-24