Avlösare

Avlösare innebär en person kommer hem och tillfälligt tar hand om omvårdnanden av ett barn eller en hemmavarande vuxen med funktions­nedsättning. Tanken är att ge föräldrar eller anhöriga avlösning och ökade möjligheter till egna aktiviteter.

Du som vill ansöka om avlösare

För att kunna få avlösare behöver du först ett biståndsbeslut från Myndighetsenheten.

Du som tillhör LSS personkrets ansöker om avlösare med stöd av LSS:

Sök stöd enligt LSS

Du kan också söka avlösare med stöd av Socialtsjänstlagen:

Sök stöd inom vård och omsorg

Du som är intresserad av att arbeta som avlösare

Är du intresserad av att bli avlösare anmäler du ditt intresse till Bemanningsenheten.

Anmäl intresse om att bli avlösare (e-tjänst)

Sidan uppdaterad 2024-02-20