Personlig assistans LSS

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som du får av ett begränsat antal personer.

För att beviljas personlig assistans ska du ha något eller några av följande funktions­nedsättningar:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • i vuxen ålder ha fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom
  • andra funktionsnedsättningar som är stora och ger betydande svårigheter i livet där behov av stöd eller service är stort

Du ska också ha omfattande behov av hjälp med de grundläggande behoven. Med grund­läggande behov menas hjälp med:

  • personlig hygien
  • att klä på och av sig
  • att äta
  • att kommunicera med andra personer
  • annan hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionshindret

Tillhör du de som behöver hjälp med grundläggande behov kan du även ha rätt till personlig assistans för andra kvalificerade personliga vardagsbehov, om de inte tillgodoses på något annat sätt.

Så ansöker du om stöd

Vill du ansöka om personlig assistans så ska du vända dig till Kundcenter. De hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

Sök stöd enligt LSS

Har du behov av personlig assistans i mer än 20 timmar per vecka för de grundläggande behoven - och är under 66 år, kan du ha rätt till assistansersättning. Den ansökan gör du till Försäkringskassan. Ansökan görs då till Försäkringkassan.

Ansök om assistansersättning hos Försäkringskassan

Du väljer själv utförare

Du kan få assistans direkt av kommunen. Du kan också få ekonomiskt stöd för att själv anlita assistans. Du kan använda stödet till att exempelvis anlita ett kooperativ eller annan utförare.

Sidan uppdaterad 2024-02-20