Jobba med omsorg

I förgrunden syns en man som ler. I bakgrunden syns människor i blandade åldrar, kön och etnicitet.

Att jobba med hjärtat är att vara med och skapa förutsättningar för att alla i Östersund ska kunna leva ett enklare, rikare och tryggare liv. Hos oss kan det innebära att du jobbar med invånare i alla åldrar inom såväl vård, omsorg, arbetsmarknad och socialtjänst. Det är viktigt. På riktigt.

Jobba inom vård och omsorg

Har du vårdutbildning, vårderfarenhet eller annan lämplig yrkesbakgrund? Här nedan kan du läsa mer om hur det är att jobba inom vård och omsorg.

Vi tar emot intresseanmälningar för tim­vika­riat året runt - med möjlighet till för­läng­ning. Du har flera olika verksamheter att välja mel­lan - läs mer längre ned på sidan.

Via länken här ovanför kan du se de lediga tjänster som just nu finns utannonserade. Du hittar kontaktuppgifter och mer information om tjänsterna i respektive annons.

Att jobba som handledare

Börje Nilsson jobbar på Rödhakens LSS-boende är dessutom utssedd till årets handledare inom vård och omsorg. "Det är ju fantastiskt kul att få visa upp vår verksamhet och visa hur roligt det är att jobba med det vi gör inom LSS, säger han".

Att jobba som undersköterska

Cecilia Olsen jobbar som undersköterska inom hemtjänsten i Lit. " Jag trivs jättebra på jobbet, det känns fantastiskt när man märker hur tacksamma de är för att vi kommer" säger hon, och vill samtidigt uppmana andra att söka sommarjobb inom just äldreomsorgen.

Det här kan du arbeta med som vikarie

När du anmäler intresse för timvikariat inom vård och omsorg får du ange vad du är mest intresserad av att arbeta med. Här är de verksamheter du har att välja mellan:

Avlösare

Avlösarservice betyder att en person kommer hem och tillfälligt tar hand om om­vårdnaden av ett barn eller en hemmavarande vuxen. Avlösarservice är till för att ge föräldrar eller anhöriga avlösning och ökade möjligheter till egna aktiviteter.

Boendestöd

Boendestöd finns till för personer som har en psykiatrisk diagnos och kan behöva en annan form av stöd än den som hemtjänsten erbjuder. En viktig del i boendestödet är att hjälpa personer att få ordning och struktur i vardagen.

Bostad för vuxna, LSS-bostad

Bostäder för vuxna med funktionsnedsättning kallas i Östersund för LSS-bostad eller SoL-bostad. Du arbetar i en personalgrupp som ger stöd till flera personer som bor i egna lägenheter i nära anslutning till ett gemensamhetsutrymme. Arbetsuppgifterna innebär att ge stöd och service - utifrån personens individuella behov.

Daglig verksamhet

Inom Daglig verksamhet erbjuder vi sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Daglig verksamhet finns i anpassad miljö i egna lokaler. Vi har också samarbete med andra arbetsplatser inom Östersunds kommun och med privata företag.

Elevhem

Elevhemmen riktar sig till ungdomar som går på gymnasiesärskola i Östersund och som bor i en annan kommun. Arbetet innebär att vara ett stöd i vardagen och delta i sociala aktiviteter på deras fritid.

Ledsagarservice

Som ledsagare hjälper du till att bryta isoleringen för människor med funktionsnedsättning. Du följer med ut på olika aktiviteter utanför hemmet.

Hemtjänst dag och kvällstid

Hemtjänsten hjälper människor i skiftande åldrar med sådant de inte klarar själva. Varje person har ett beslut om vad just hens hjälp ska innehålla. Det kan handla om exempelvis hjälp med personlig hygien, hjälp vid måltider och med lättare matlagning samt sällskap vid promenader. Det är en fördel om du har körkort. Men det är inget krav.

Östersunds kommun bedriver hemtjänst i Lit, Brunflo, Fåker, Orrviken, på Frösön, Norderön och i centrala Östersund.

Hemtjänst natt

Kommunens nattorganisation med planerade eller akuta besök i egna hem för tillsyn, omvårdnad och medicinska insatser. Körkortskrav.

Korttidsboende LSS för barn

Här ger du stöd och hjälp till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Hit kommer barn och ungdomar från 0 till cirka 22 år. Barnen får en chans till miljöombyte samtidigt som de anhöriga får avlastning. De äldre barnen förbereds för ett mer självständigt vuxenliv.

Personlig assistans

Ett personligt utformat stöd som utförs av ett begränsat antal personer i det egna hemmet, som till stor del är ensamarbete.

Servicetjänster

Hjälper människor i skiftande åldrar med sådant de inte klarar själva. Varje person har ett beslut om vad just hens hjälp ska innehålla. Det kan handla om exempelvis hjälp med städ, inköp och klädtvätt.

Särskilt boende

Det här är ett boendeform som är anpassat för personer med stora omvårdnadsbehov, men de bor i egen lägenhet. Här finns personal dygnet runt, året om. I arbetet ingår att hjälpa och stödja de boende med bland annat vardagsbestyr, mat och sociala aktiviteter.

På sidan Boende för äldre och andra hittar du information om alla särskilda boenden i Östersunds kommun. I kontaktrutan till varje boende står det angivet om boendet drivs av någon privat utförare. Står det inget så drivs boendet av kommunen.

Frågor och svar om vikariat inom vård och omsorg

Här kommer några vanliga frågor och svar kring våra jobb inom vård och omsorg.

Måste jag vara undersköterska?

Nej. Vi vill förstås att så många som möjligt har utbildning, men för många har ett inledandande vikariat blivit den inspiration som sedan resulterat i både en anställning och en vidareutbildning inom vård och omsorg.

Kan man bli fast anställd som vårdbiträde?

Ja.

Jag vill jobba heltid, får jag det?

Det finns ofta goda möjligheter till att jobba heltid men allt beror på vilka behov verksamheten har just den perioden.

Jag är inte intresserad av kortare inhopp med kort varsel utan vill gå på längre vikariat, är det möjligt?

Från början blir det ofta kortare inhopp så att både arbetsplatsen och du får chansen att se om allt funkar. Sedan brukar det finnas goda möjligheter till längre vikariat. Ju längre i förväg du kan säga att du kan jobba, desto större är chansen att få ett längre vikariat.

Får jag välja om jag vill jobba inom hemtjänst, särskilt boende eller på LSS-boende?

Ja, i intresseanmälan fyller du själv i vad du är intresserad av att jobba inom.

Kan jag välja att bara vara vikarie på ett ställe?

Ja. Du får alltid bara introduktion på en arbetsplats, sedan finns möjlighet att jobba på fler om du själv vill. Då får du introduktion där också.

Vad innebär LAS, Lagen om anställningsskydd för mig som vikarie?

I korthet kan man sammanfatta det som att du som har jobbat som vikarie i mer än två år inom en femårsperiod har rätt till en vidareanställning.

Om jag har rätt till en anställning, får jag då välja var jag vill jobba?

Nej, om du blir inlasad så är det inom hela Östersunds kommun. Då kommer du att jobba där behovet är som störst.

Hur fungerar det med sjukersättning när jag är timvikarie?

Timvikarier har rätt till sjuklön enligt samma regler som ordinarie personal när något av dessa krav är uppfyllda:

  • Du ska ha arbetat minst 14 dagar sammanhängande innan sjukfrånvarotillfället och att det får inte ha gått mer än 14 dagar sedan senaste arbetspass.

Eller

  • Att det finns ett planerat schema framåt för minst 14 dagar, det ska då vara ett sammanhängande schema – ej ströpass

Dag 1 är karensdag och sedan utbetalas sjuklön för de pass som är bokade i systemet upp till 14 dagar.

Jobba inom socialtjänst och arbetsmarknad

Här får du veta mer om arbetet inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här jobbar vi för ett social hållbart samhälle som med hjälp av stöd och omtanke gör att livet blir lite tryggare för våra medborgare.

Film om Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Sidan uppdaterad 2024-05-23