UNESCO Creative City of Gastronomy

Östersund och Region Jämtland Härjedalen är UNESCO Creative City of Gastronomy. Vi fick utmärkelsen år 2010, av UNESCO-nätverket Creative Cities Network (UCCN), och är hittills den enda regionen i Sverige som har fått den. Det säger en hel del om våra snillrika matkreatörer och vårt fantastiska mathantverk. Det säger inget mindre än att vi är Sveriges mest smaksäkra region!

Händer som håller i ett fat med pizza bitar under UCCN konferensen 2016.

Foto: Roger Strandberg

Vi utsågs till UNESCO Creative City of Gastronomy eftersom vi jobbar aktivt och långsiktigt med småskaligt mathantverk. Det har gett oss spetskompetens inom området. Här finns en stark tradition av att koppla samman mathantverket med vårt vackra kulturlandskap, vår rika kulturhistoria och vår rena natur. Andelen ekologiska jordbrukare och råvaruproducenter är dessutom hög i jämförelse med övriga Sverige.

Småskaligt mathantverk

Grundbulten i vårt mathantverk är alla entusiastiska och matintresserade människor i regionen; lantbrukare, kockar, krögare och kulinariska entreprenörer. De bildar ett kreativt kluster för erfarenhetsutbyte och inspiration. En annan viktig drivkraft är vårt nationella centrum för mathantverk, Eldrimner, som erbjuder kunskap, stöd och inspiration till regionens, landets och Nordens kockar och småskaliga matproducenter.

Illustration föreställande Östersundshjärtat och bestik med texten Östersund Creative City of Gastronomy under. 

Fakta om Unesco Creative Cities Network (UCCN)

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlems­länderna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/­information.

  • Creative Cities Network grundades 2004.
  • Upp emot 300 städer är just nu medlemmar.
  • Städer kan bli invalda i nätverket till sju olika kreativa grenar; litteratur, film, musik, hantverk/­folkkonst, design, mediekonst och gastro­nomi.
  • Syftet med nätverket är att utbytet mellan städer och regioner ska skapa en hållbar lokal tillväxt inom till exempel mathantverk. Genom att vara med i det här nätverket så ökar vi till exempel kännedomen om Jämtland Härjedalen som matregion vilket i sin tur bidrar till fler affärsmöjligheter för företagen.
  • Ett annat att syfte med nätverket är att jobba för att uppnå hållbarhetsmålen/Agenda 2030-målen.
  • Östersund och Norrköping är de enda svenska städerna som är med i nätverket. Fler städer som är med är bland annat: Bo­logna, Montreal, Beijing, Berlin, Seoul, Santa Fe, Edinburgh, Melbourne, Buenos Aires, Krakow och Östersund.
Sidan uppdaterad 2023-03-20