Medborgarundersökning

Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde 2016 en med­borgar­under­sökning på kommunens uppdrag bland 1 200 slumpmässigt utvalda Östersundsbor i åldrarna 18-84 år.

Frågorna i undersökningen handlar om hur man som medborgare uppfattar Östersunds kommun som plats att leva och bo på, vad man tycker om kommunens verksamhet och vilken möjlighet till inflytande och påverkan man har i kommunen.

Medborgarundersökningen genomförs inom tre områden:

  • Nöjd-Region-Index (NRI) där man mäter hur bra medborgarna tycker det är att leva och bo i sin kommun.
  • Nöjd-Medborgar-Index (NMI) där man sätter betyg på kommunens verksamheter.
  • Nöjd-Inflytande-Index (NII) där man får svara på frågor om möjlighet till inflytande och påverkan och hur bra kommunens information fungerar.

Resultatet 2016

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer Östersunds kommun som plats att leva och bo på är 65 (Nöjd-Region-Index). Bland de 136 deltagande kommunerna i undersökningen 2016 är snittet 60. Östersunds kommuns resultat är alltså högre än snittet. Indexet för att rekom­mendera Östersunds kommun som en plats att leva och bo på är så högt som 71 jämfört med snittet för de deltagande kommunerna som är 64.

Betygsindexet för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter är 59 (Nöjd-Med­borgar-Index). Snittet bland de deltagande kommun­erna är 54. Frågor som rör grundskola, gymnasieskola, miljö, kultur samt idrotts- och motionsanläggningar är exempel på verksamheter där Östersunds kommuns medborgare är mer nöjda med än övriga deltagande kommuner.

Nöjd-Inflytande-Index hamnar på 39. Jämfört med övriga deltagande kommuner under 2016 ligger vi något under snittet som är 40. Bäst resultat inom området får vi när det gäller information då betygsindexet är 56.

 

Sidan uppdaterad 2018-05-31