Kommunens kvalitet i korthet

Östersunds kommun deltar i Sveriges kommuner och regioners (SKR) årliga kvalitetsundersökning "Kommunens kvalitet i korthet", förkortat KKiK.

Syftet med undersökningen KKiK är att ge en bra lägesbild av kommunen som också kan utgöra grund för styrningen av kommunen och underlag för utveckling. KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Undersökningen mäter tre olika områden:

Resultatet av dessa tre områden baseras på ett 30-tal nyckeltal som är kopplade till respektive område.

Sidan uppdaterad 2024-04-17